Home

Poim axa 9

Noi informații pentru beneficiarii POIM: Modalitatea de

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020. Beneficiar: Ministerul Educației (ME) Durata de implementare: 15 de luni (contract de finanțare semnat în 06.11.2020). Buget alocat: 16.430.524,2 lei. Obiectivul general al proiectulu Axa Prioritară 7 - Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca; Axa Prioritară 8 - Investiţiile in infrastructurile sanitare şi sociale; Axa Prioritară 9 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitaţii; Axa Prioritară 10 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesional Prima pagina. Axe. Axa prioritară 9. Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Potenţiali beneficiari: Parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane.

REGIO - Axa prioritară 9 - Inforegi

depozitare – RomActiv

POIM redeschide apelul de proiecte POIM 819/9/1 Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru proiectele de tip B - Crearea unor capabilități medicale mobile / formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19 / spitale modulare rol 1, 2 și 3 / containere de logistică. 2.A.1 Axa prioritarã 9: Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional de Reformă şi cu recomandările specifice de ţară. 2. Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general a Anexa 5. Contributiile partenerilor relevanti in elaborarea POIM; Anexa 6. Informatii detaliate privind planurile de actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante pentru mediu; Anexa 7. Draft Ex-ante evaluation report LIOP to MEF; Anexa 8. Informatii privind derularea procedurii SEA pentru POIM; Anexa 9. Rezumat pentru cetateni privind POIM; Anexa 10 Feedback. Login Menu Acasa Inregistrar

Membrii UIP Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național, reprezentanții Autorității de Management (AM) POIM și partenerii din cadrul proiectului - Administrația Națională de Meteorologie, Agenția Națională pentru Protecție Mediului, Institutul Național de Cercetare-De.. 5) Organizarea în bune condiții a celei de-a III-a reuniuni a comitetului de monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare - POIM, precum și pentru organizarea celor trei reuniuni ale sub-comitetelor sectoriale (mediu, transport, energie), în perioada 01-03.06.2016, în București -Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9- Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel

POIM - Aquaserv Tulcea. Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene precum și depunerea acestuia, în vederea obținerii finanțării în cadrul POIM, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 POIM 2014-2020, Axa 9, OS 9.1 Intarirea capacitatii Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihaesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Valoare totală: 2.719.934,44 lei POIM 2014-2020, Axa 9, OS 9. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 05.03.2019, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea. Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul POIM, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 613/15.05.202

Podsumowanie roku

Mfe 2014-2020 - Poim (2014-2020

POIM - Axa 9 8.407.037,60 0,00 Depus in data de 21 septembrie 2020 TOTAL IN EVALUARE 8.407.037,60 0,00 PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ESTE SOLICITAN În data de 9 martie 2021, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport (DGOIT) a emis Instrucțiunea nr.1/09.03.2021 privind comunicarea plângerilor prealabile/contestațiilor formulate de Beneficiarii POIM Axele 1 si 2, împotriva actelor administrative emise de OIT Art.1. Se aprobă promovarea în parteneriat cu Spitalul de Boli Infecțioase şi Psihiatrie Baia Mare a proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în. Prezentare POIM Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-1 Echipamente medicale si nemedicale, pentru proiectul POIM 2014-2020 - Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 ; Obiectivul Specific: Creșterea capacității spitalului Judetean de Urge 24 AUG 202

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și are ca obiectiv general creșterea capacitații de îngrijire. FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE COVID-19 prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, POIM/819/9/1 Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat mysmis 140853 Numar de referinta: 4122205_2021_PAAPD1173122-27 Reamintim că proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiecte prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19, Prioritatea de Investiții 9a Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 răspunde provocărilor de dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce priveşte infrastructura şi resursele. mărfuri pe Dunăre reprezentând 9% din volumul total al transporturilor de mărfuri pe teritoriul României Axa 9. Cine poate accesa? Cum va putem ajuta. Domenii eligibile. Investitii eligibile. Beneficiari eligibili: Parteneriate (grup de actiune locala) intre: • Unitati administrativ‐teritoriale (APL); • Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditati conform legii; • ONG‐uri

Axa prioritara 8: Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale Transelectrica, Transgaz. Alte programe. POC Programul operational competivitate. POIM Programul operational infrastructura mare. POCA Programul operational capacitatea administrativa. POCU Programul operational capital uman POIM: Ghidului solicitantului aferent OS 5.2 - Cresterea nivelului de pregatire pentru o reactie rapida si eficienta la dezastre a echipajelor de interventie. Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Oprational Infrastructura Mare, publica in consultare proiectul 9 mai 2018 POIM Read mor

Reamintim că proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiecte prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19, Prioritatea de Investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la. AM POIM a publicat Ordinul 1395/21.11.2018 privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelor. Prin acest ordin, MFE: a prelungit termenul pentru depunerea proiectelor până la data de 31.03.2019; a inclus o serie de cerințe specifice privind acordarea ajutorului de stat. Descarcă Ordinul Sursa. Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritară 9-Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19,Obiectivul Specific OS 9.1 - Creşterea capacității de gestionare a crize POIM, AP 7, OS 7.1, 7.2: Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1 Apel Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivul apelului Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate Axa Prioritară 8 - Investiţiile in infrastructurile sanitare şi sociale; Axa Prioritară 9 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitaţii; Axa Prioritară 10 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala; Axa Prioritară 11 - Consolidarea capacitatii institutionale si o administratiei publica eficient

Obiective principale. Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) urmărește promovarea creșterii economice durabile, precum și a utilizării sigure și eficiente a resurselor naturale. Acesta propune soluții la provocările de dezvoltare identificate la nivel național în materie de infrastructură de transport, transport urban. POIM 2014-2020 Manual de Implementare pentru Beneficiari 7 1.2.4 Organismul Intermediar Transport (OI T) Este entitatea din cadrul Ministerului Transporturilor desemnată de către Autoritatea de Managemen Reamintim că proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiecte prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19, Prioritatea de Investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local.

Proiect: Protejarea sănătății elevilor și a personalului

  1. SARS-COV-2 depus spre finanțare în cadrul POIM, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextual pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Co
  2. 9 proiecte pentru Bacău în POIM 2014-2020 Joi, 10 Martie 2016 | Bacau | 2 comentarii Azi am pus mâna pe o frumoasă listă publicată de Ministerul Fondurilor Europene ce cuprinde toate proiectele preidentificate și care vor fi finanțate din fonduri europene prin POIM (Programul Operațional de Infrastructură Mare) 2014-2020
  3. ate istoric; Axa prioritara 3 - Reducerea poluarii si di
  4. Prevederile Ghidului Solicitantului — Ghidului solicitantului POIM 2014-2020, Axa Prioritarä 9,Protejarea sänätäÿii populaÿiei în contextul pandemiei cauzate de COVID- 19, CONSOLIDAREA CAPACITÄTILOR UNITÄTILOR DE ÌNVÄTÄMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ÎN VEDEREA GESTIONÄRII SITUATIEI DE PANDEMIE GENERATÄ DE VIRUSUL SARS-COV-2; Co

(POIM), Axa Prioritară 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor. În contextul asistenței tehnice de care beneficiază Regia prin intermediul echipei d Proiecte. Spitalului Clinic de Urgența Bagdasar-Arseni București, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contract nr. 339/11.08.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către FEDR prin POIM 2014-2020 axa prioritară 9, obiectivul specific 1, pentru proiectul Dotarea Unității de Primiri Urgențe.

POC – Tablete scolare – RomActiv

, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9- Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1- Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel: POIM/881/9/1/ Art.1. Se aprobă promovarea în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriş Baia Mare a proiectului Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriş Baia Mare, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea. POIM 2014-2020 Ghidul Solicitantului_OS 3.1. 1 Ministerul Fondurilor Europene Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa prioritar ă 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creş. AXA 7 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal AXA 8 - Creșterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor AXA 9 - Creșterea gradului de siguranța si securitate pe rețeaua rutiera de transport • Masuri hard și soft care contribuie la imbunatatirea sigurantei traficului pe reteaua rutiera OT 9 ‐promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei AP 8 - Infrastructură sanitară și socială 400 AP 9 - Comunități marginalizate (CLLD) 90 OT 10 ‐investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regener.

Deocamdată însă, nu a fost depus niciun proiect pentru recuperarea banilor alocați inițial. De altfel, Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a arătat că pe axa deschisă prin Programul Operațional lnfrastructură Mare (POIM) 2014-2020, unitatea de la Lețcani încă nu figurează la investiții Valoarea totală care va fi primită de cele trei spitale este de peste 9,5 milioane EUR și vor fi decontați de Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9 cadrul POIM. 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 . Consiliul Județean Buzău, Având în vedere . − referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectulu Pentru echipamentele cuprinse in Anexa 10 transmisa in aplicatia MySmis, aferenta proiectului POIM - Axa 9.1. si a Cererii de finantare inregistratata in MYSMIS pentru proiectul cu fonduri europene nerambursabile AXA PRIORITARA 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 - Consolidarea capacitatii.

Mare (POIM), Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil §i eficient, Obiectiv Specific 2.3 Cre§terea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor, in cuantum de 9.476.937,89 lei, din care: 19.000,00 lei cheltuieli neeligibile §i 9.457.937,89 lei TVA Art.4 POIM Axa 6 Obiectiv specific 6.2: Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali Alocare totala Axa 6: 232,15 mil euro Lansare estimata ianuarie 2016. Depunere continua/ sesiuni de proiecte 11.752.941 euro Valoarea finantarii: Maxim 200.000 euro, ajutor de minimis Procent finantare: 100 Valoarea proiectelor depuse de spitalele din regiunea de Nord Est prin POIM Axa Prioritară 9 se ridică la aproximativ 200 de milioane de lei, iar aproape jumătate din sumă va fi atrasă de unitățile medicale din județul Iași Cele 13 contracte de lucrări din cadrul POIM * extinderea sistemului de apă şi canalizare în Zona Metropolitană a municipiului laşi - Zona Nord - 1.314.425 Axa 9 Podu lloaiei - Târgu Frumos 10.318.094 * extinderea sistemului de apă şi canalizare în judeţul laşi - Axa 10 Paşcani - 20.774.073. Operațional Infrastructură Mare (POIM) pentru a permite acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea dezvoltării rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în cadrul POIM 2014 - 2020, aprobat prin Decizia CE C(2020) 4680 / 07.07.2020, Axa Prioritară (AP) 8 Sisteme inteligente și sustenabile d

În perioada 21-22 iulie 2021, la Primăria Orașului Mioveni a avut o vizită din partea reprezentanților Direcției Regionale Infrastructură Pitești, ca urmare a finalizării proiectului Consolidarea Capacității Sistemului Medical de Gestionare a Situației de Urgență cauzată de criza COVID-19, în județul Argeș. Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea. Primele contracte scoase la licitaţie. Cele 13 contracte de lucrări din cadrul POIM sunt următoarele: * extinderea sistemului de apă şi canalizare în Zona Metropolitană a municipiului laşi - Zona Nord - 1.314.425. * extinderea sistemului de apă şi canalizare în Zona Metropolitană a municipiului laşi - Zona Sud - 9.602.703 Ordinul ministrului MFE nr. 1059/13.07.2016 privind modificarea Ghidului Solicitantului condiții specifice pentru Axa Prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 - POIM Informaţi

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) ADRSV

Finanțarea este obținută prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, în cadrul căruia, SCJU Sibiu în parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu, a depus proiectul Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu POIM -9,07 mld. EUR (POIM) 2014-2020 Axa Prioritară 6 -Promovarea energiei curate şi eficienţei energeticeîn vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon Obiectivul specific 6.4. - Creşterea economiilor în consumul de energi Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. d coroborate cu cele ale alin. (5) lit. b 2020 (POIM), Axa prioritară 4, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Activităţile a căror implementare se urmăreşte prin realizarea parteneriatului sunt următoarele În Monitorul Oficial nr. 844 din 25 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1.493/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil.

Axa prioritara 6 - Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon: Obiectivul specific 6.1. Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), sectorul productie; Obiectivul specific 6.1 POIM finanþeazã activitãþi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecþia mediului, managementul riscurilor ºi adaptarea la schimbãrile climatice, energie ºi eficienþã energeticã, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creºtere inteligentã, durabilã ºi favorabilã incluziunii

Axa prioritară 9 - 2014-2020

In total, POIM dispune de circa 9,42 miliarde de euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana si este impartit pe opt axe prioritare; cele mai importante in ceea ce priveste cuantumul de fonduri sunt primele trei axe, iar primele doua - Axa Prioritara 1 (AP1) si Axa Prioritara 2 (AP2) - sunt cele sub care vor fi derulate marile. * extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul lasi - Axa 9 Podu lloaiei - Targu Frumos 10.318.094 * extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul lasi - Axa 10 Pascani - 20.774.073 * extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul lasi - Axa 11 Oteleni - Conducta Timisesti - 2.300.44 în conformitate cu Ghidul solicitantului Axa Prioritară 9. Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1. Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în temeiul art. 129 alin (1) și. OBIECTIVE POIM AP3 OS 3.2 Axa Prioritară 3- Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţiide management eficient al resurselor prin Obiectivul Specific 3.2. Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii c Anexa 9. Schema de ajutor de stat de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura aeroportuară aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.3

Licitatii publice SEAP Echipamente_medicale_si_nemedicale

Axa prioritară 4. Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Potenţiali beneficiari: Autorități publice locale - mediul urban. ATENŢIE ! Pe aceasta axa, nu sunt alocate fonduri pentru regiunea Bucuresti-Ilfov. Modificare Document cadru de implementare - Axa Prioritara 4 - publicat 18 mai 2017. Orientari Axa Prioritara 4 Prin axa prioritară 3 POIM, Obiectivul specific 3.2, au fost alocate 2.224.274.969 euro - contribuţia Comisiei Europene, pentru continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată, ce vor contribui la obiectivul global de asigurare a colectării ş Axa: Buget: Cofinantare: Data lansare: Axa 1, OS 1.3 2% - 25%: 15.12.2017 - 31.12.2020: Axa 2, OS 2.3 2% - 25%: 15.12.2017 - 31.12.2020: Axa 4, OS 4. noasträ! Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239 sunt suportate integral de cätre Programul Operational Infrastructurä Mare —Axa Prioritarä 9: Protejarea sänätätii popula!iei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 — Obiectiv specific 9.1 : Cresterea capacitätii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, contributia di

POIM-COVID - Marius Nast

Comisia Europeana a adoptat astazi Programul Operational pentru Infrastructura Mare al Romaniei (POIM), pentru perioada 2014 - 2020. POIM este un pachet major de investitii, de aproape 9,5 miliarde de euro din fondurile regionale ale UE, bani ce vor fi investiti in proiecte de mediu, energie si transporturi. Programul reprezinta aproape jumatate din cele 23 termenului de depunere, AM POIM va aduce completări sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite. 1.1. Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

- Hotararea nr. 139 - pentru aprobarea unui aviz de principiu in vederea accesarii unei finantari europene nerambursabile in cadrul Apelului de proiecte - Cod apel: POIM/935/9/1/ Cresterea sigurantei pacientilor în structuri spitalicesti publice, deschis in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea. Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19/ Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei In contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectjvul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul POIM, aprobat prin Ordinul minlstrului fondurilor europene nr Programului Operational Infrastructurä Mare, Axa prioritarä 9, Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitãtii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, ales în condiliile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritälilor administraliei publice locale finatare aprobare pentru finatare prin POIM Axa prioritarä 4 - Protectia mediului prin mäsuri de conservare a biodiversitätii, monitorizarea calitätii aerului decontaminare a siturilor poluate istoric; Declaratie pe proprie räspundere cä firma nu se aflä în incapacitate de platWstare d

POIM: A fost actualizat ghidul pentru accesarea fondurilor

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 9.1 Strategii de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în cadrul POIM 2014-2020 are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie ş Axa Prioritar ă 6: Promovarea AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente. Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS 2014, cu toate anexele solicitate prin. Hotărârea nr. 112/2020 Hotărâre privind aprobarea participării la apelul de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, Axa prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului.

necesara pentru accesarea de fonduri aferent Cod apel POIM/9/1 Cresterea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2 Programul Operational Competitivitate, axa prioritara 2, prioritatea de investitii 2c obiecti POIM 2014 - 2020 Creşterea Fonduri Europene - Programul Operațional Infrastrutură Mare- Axa prioritară 6 - economii cu emisii scăzute de carbon Operatorul programului 9. Solicitantul nu încurajează, nu susţine şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupr Parcul Național Retezat se află în cea mai mare parte în judeţul Hunedoara - 94%, fiind delimitat de Depresiunea Haţegului, Munţii Tulişa, Valea Streiului, Depresiunea Petroşani, Valea Jiului de Vest și Valea Râului Mare. O mică parte din suprafața parcului se află pe teritoriile administrative ale judeţelor Caraş - Severin - 4%. Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritard 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.3 Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor; e) lnstructiunea nr.4/10.05.2019 emisa de DGOIT (Directia Generals Organismu Ghidul Solicitantului pentru Programul Operational Infrastructura Mare(POIM) 2014-2020, Axa Prioritara 3, Obiectiv Specific 3.2- Cresterea Nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatie

Servicii De Consultanta Obtinere Finantare Si Management

1 Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 Anexa nr. 1 Lista proiectelor propuse spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Nr. crt. Domeniu Sector Axa prioritară Denumire proiec Axa prioritara 8: Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale Autoritati publice locale, Furnizori de servicii sociale de drept public si privat acreditati conform legii, Parteneriate. Axa prioritara 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban Parteneriate (grup de actiune locala) intre: Unitati administrativ‐teritoriale, Furnizorii de. Proiectul este propus pentru finanţare din POIM, Axa Prioritară (AP) 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific (OS) 2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar Apeluri: POIM/9/4/1/ OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversit ții Cod apel: POIM/9/4/1/ OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității Program operațional: Program Operaţional Infrastructură Mare Axa prioritar: 4. Protecţia mediului. 1-9- Clarificarea aplicării Art. 4.4 privind extinderea termenelor în Planul de Management actualizat - 2021 și considerații practice privind termenul de 2027; documentul WD2017- subiectul lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor propuse pe POIM AXA 5 OS 5.

(Pdf) Programul Operational Infrastructura Mare ( Poim

POIM redeschide apelul de proiecte POIM 819/9/1

Este un proiect de 11 milioane de euro care este finanțat prin POIM Axa 4 - Protecția Mediului. Acest program va fi continuat pentru bugetul european 2021-2027 de PODD, la care lucrăm în aceste zile intens. Numărătoarea populației de urs se va face prin metode digitale. Vom ști exact cum arată această populație Arhivele Naționale a încheiat un contract de 4 milioane lei cu o firmă din Cluj Napoca, SC IDOX SOLUTIONS SRL pentru digitalizarea documentelor. Banii provin din fonduri europene. Compania este controlată de UDMR-istul clujean Abraham Zoltan care face afaceri pe cai mari Curmei Marian. January 15 ·. Astăzi am finalizat depunerea celor două proiecte inițiate de mine în calitate de consilier local al comunei Holboca în ședința Consiliului Local din data de 17 Decembrie 2020. 1. Materiale sanitare și dispozitive medicale pentru Școala Profesională Holboca, în cadrul. Programului Programului.

POIM 2014 - 2020 Ministerul Mediulu

Supplies - 170690-2021 - TED Tenders Electronic Daily. Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs. 231901-2021 - Belgium-Brussels: Production, Priority-purchasing Options and Supply of Covid-19 Vaccines, Including Adapted Vaccines to SARS-CoV-2 Variants and Paediatric Formulations of such Vaccines for.

Masura 4

Elaborarea cererii de finantare pentru proiecte finantate

Masura 4

Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare Prof

Masura 6