Home

Concurs pentru ocuparea functiei publice

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de

CNPP - Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Dezvoltare Forestieră - Direcția Păduri și Dezvoltare forestieră. Anexa nr. 1 - formular de înscriere. Anexa nr. 2 - model adeverinț documentele necesare pentru Înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea funcŢiei publice vacantĂ de execuŢie de consilier, grad profesional superior, direcȚia juridicĂ Şi relaŢia cu parlamentul biroul relaŢia cu parlamentul 16.07.2018 - proba scrisĂ. descarca documentul [05.07.2018] erată 1 [09.07.2018] erată

Anunțuri colective pentru comunicarea prin publicitate; PROTOCOL DE COLABORARE -RNEP; Plati online - Ghiseul.ro; ANUNȚ privind anularea majorarilor si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020; Informații Publice. TARIFE UTILITATI PUBLICE; Buget. Proiect Buget General 2021; Proiect Buget General 202 Primaria Sectorului 6 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante, astfel: Sef serviciu al Serviciului Urbanism si Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice, în data de 09.08.2021Descarcă Bibiliografie concurs Bibliografie.. Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv Adjunct Direcția Gestiune Bugetară 26 Iulie, 2021 Descarcă fișiere atașate Descarcă rezultatul selecției dosarelor de înscrier Lista rezultate selectie Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul stabiliri pensii internaţional Tweet. La începutul lunii septembrie, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) organizează un concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante. Într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei se anunţă că, la data de 2 septembrie 2021, CNAS organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii.

Anunț privind rezultatul probei interviu la concursul

 1. LISTA privind rezultatul final obţinut la concursul organizat în data de 29.07.2021 proba scrisă şi proba interviu, pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de execuţie de consilier achiziţii publice, grad profesional debutant in cadrul biroului achiziţii publice, investiţii, proiecte si programe, managementul instituţiilor publice
 2. În cazul concursului pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de nivel superior, candidaţii care au obţinut la proba scrisă nota finală mai mică de 7,5 sînt excluşi din concurs. 31. În cazul în care proba scrisă a fost promovată doar de un singur candidat, concursul continuă. 32
 3. Pentru concursul de recrutare organizat pentru funcţiile publice de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Anunț - Oragnizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Asistenta sociala si Agricol, Urbanism. februarie 24, 2021

Primăria orașului Sinaia organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de execuție de : - auditor clasa I grad superior în cadrul Compartimentului audit cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână: Informatii privind desfasurarea concursului Nr. 309179 din 12.07.2021 A N U N Ţ Primăria municipiului Oradea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Serviciului Impunere Persoane Fizice din Direcţi

» Legislatia Muncii » Ocuparea functiei publice de InfoInstitutii.ro 23 Nov. 2013 5757 Planul de ocupare a functiilor publice este primul act pe care trebuie sa il aveti in vederea pentru ocuparea functiilor publice PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier debutant pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției Amenjarea teritoriului și urbanism: Cerinţe: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanism, arhitectură sau. Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante specialist principal la educația muzicală Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante specialist principal la educația muzicală în cadrul Direcției inspecție școlară PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA Comisia de concurs desemnată prin Dispoziţia nr.160/17.06.2021 Nr. 31362/17.VI.2021 Proces verbal de afişare a rezultatelor finale la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante consilier superior în cadrul S.P.C.E.P. Oltenița - Compartiment Evidența persoanelor, în data de 17.VI.2021 Având în vedere. BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat pentru ocuparea functiei de executie - consilier juridic. Legea nr.188/1999 - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata, Legea nr.7/2004 - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata Legea nr.215/2001 - a administratiei publice locale, actualizata

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, str. Piața Romană, nr. 39, în perioada 16.06.2021 - 05.07.2021, orele 15.00 Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante. 27 апреля 2021. Se prelungește termenul de aplicare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Specialist Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor. Scopul funcţiei Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante; Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante; Anunț cu privire la ocuparea funcției/ postului vacant; Informații despre concurs; Voluntariat Acte normative; Anunțuri privind recrutarea voluntarilor; Planul de acțiuni anual al programului de voluntaria Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante. 29 апреля 2021. Preşedintele raionului Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Șef Serviciu tineret și sport: Scopul funcţiei: Realizarea politicilor de stat în domeniul tineretului și sportului în raion

Primăria Turda: Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier juridic. UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 02 iunie 2020, orele 11.00 pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului constatare, impunere și control Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 686/28.05.2021, modificările ulterioare, s-a întrunit în data de 24.06.2021 şi a procedat la selecția dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul informații. Concurs de recrutare în data de 17.08.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad superior la Serviciul investiții căi de comunicații - Direcția tehnică Anunț concurs Descarcă Document Bibliografie și tematică Descarcă Document Fișă post Descarcă Documen REZULTATELE INTERVIULUI la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv, gradul II din cadrul Direcției Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă, din data de 28 iulie 202 Concursuri de recrutare - anul 2021. Anunt nr 9982 din 07.06.2021 - Rezultate finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate - Directia Economica, organizat in data de 27.05.2021. Afiseaza Salveaza

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează

Primăria Roman organizează concursul pentru ocuparea funcţiei publice specifice de conducere vacante de Arhitect şef al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în baza excepției prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și. SKM_22721062309120. Bibliografia pentru concurs: Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;; O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările ulterioare și completările ulterioare: titlul V, titlul VI, titlul VII ale părții a III-a, titlul I și titlul ÎI ale partiia VI-a;; Ordonanata Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și. la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice . de conducere specifice vacante de Arhitect Șef: Constituția României, republicată, Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea, în data de 17 august 2021, orele 10,00 (proba scrisă) și interviul (într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise) a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad superior la Serviciul investiții căi de comunicații - Direcția.

Descarca Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector clasa I grad profesional debutant - afisat in data de 27.05.2021.pdf (456 KB) Descarca Rezultat selectie dosare concurs Inspector, Clasa I, Compartiment Contabilitate, Achizitii publice si Informatica.pdf (87 KB) Descarca rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de. CNAS organizează concurs pentru ocuparea mai multor funcții publice august 6, 2021; Seminarii informaționale pentru pacienții cu boli cardiovasculare din Iași august 6, 2021; CNN a concediat trei angajaţi pentru că au venit la birou fără să fie vaccinaţi august 6, 2021; Grupul de Comunicare Strategică: 230 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2 și cinci decese, de la ultima. Conform site-ului oficial (www.consiliulconcurentei.ro), Consiliul Concurenței organizează, pe 3 septembrie 2021, concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante.Astfel, postul scos la concurs este următorul: − Director adjunct (Structura: Direcția Economică și Managementul Personalului). Calendarul de desfășurare al concursului Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6 organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Financiar Contabil, din cadrul Directiei Economice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, organizat in baza art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea.

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei publice de executie de: inspector clasa I grad superior în cadrul Serviciului Buget și Resurse Umane. Informatii privind desfasurarea concursului : -Tip concurs - RECRUTARE -Data sustinere proba scrisa:21.12.2020, ora 11:00 -Data sustinere proba interviu: se va anunta odată cu afișarea rezultatului la. Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de executie - inspector, clasa I, grad profesional asistent- termen de depunere dosare 27.12.2016 Publicat in 07.12.2016 Rezultate finale concurs - ocuparea functiei publice de executie - inspector, clasa I, grad profesional superio Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, str. Piața Romană, nr. 39, în perioada 16.06.2021 - 05.07.2021, orele 15.00 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, cu sediul în Brăila, str. Ghioceilor, nr. 2, bl. A14, parter, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Financiar-Buget-Plati, în data de 15 aprilie 2019, ora 10.00 proba scrisă la sediul instituţiei

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru

 1. istratie Locala. Proba scrisa este programata la data de 14 decembrie 2020, ora 11.00, la sediul Consiliului Judetean Valcea, strada General Praporgescu nr.1
 2. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, cu sediul în Brăila, str. Ghioceilor, nr. 2, bl. A14, parter, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Contabilitate-Salarii-Resurse umane, în data de 25 martie 2019, ora 10 proba scrisă la sediul instituţiei
 3. al al rezultatului concursului sustinuta in data de 28.05.2019 pentru ocuparea postului vacant de politost local, clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului Politie Locala
 4. Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului - Referent clasa III gradul profesional debutant la Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcției Economice. March 1, 2019 admsite Concursuri. Nr. 4994/01.03.2019
 5. COMUNA DESA. JUDEȚUL DOLJ. CUI 5046696. NR. 1022/06.03.2020 ANUNȚ. Descarca document PDF indexabil textual Concurs_de_recrutare_pentru_ocuparea_functiei_publice.pdf. Primaria comunei Desa, județul Dolj, organizează concurs dc recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad debutant, in cadrul Compartimentului Agricol din Aparatul dc Specialitate.
 6. Proces verbal de afișare a rezultatelor probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier superior din cadrul Serviciului Impozite și Taxe al Primăriei Municipiului Toplița . SKM_C364e21062209560. Anunț concurs - ocupare post contractual vacant de casier în cadrul Compartimentului Casa de Cultură.
 7. Anunt - Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie - consilier, grad profesional debutant - Unitatea Municipala pentru Monitorizare Unitatea Municipala pentru Monitorizare: Proba scrisă in data de 17.02.2020, ora 10.00, interviu in data de 21.02.2020

Concurs de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei

 1. 12.04.2017-ANUNT - Concurs pentru ocuparea postului vacant de Presedinte - Director General la CAS CALARASI. Anunt concurs PDG. Bibliografie concurs PDG _____ 06.04.2015 - ANUNT privind ocuparea prin transfer la cerere a unor functii publice de executie in cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Calarasi. In conformitate cu prevederile art. 148.
 2. . Postat pe 23/07/2021. 0. 0. 14
 3. istrație publică locală a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Dev
 4. Anunt - Concurs pentru ocuparea functiei publice de director executiv D.A.S. in data de 25.11.202

Concurs de recrutare organizat pentru ocuparea unui post

OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Specialist principal, Secția financiar-administrativă Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Agenția Națională a Arhivelor anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de Proces-verbal privind rezultatul concursului pentru ocuparea funcției de rector al Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu; Raportul Comisiilor specializate ale Senatului Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu reunite în ședința din data de 04.02.2020; Itemi, tematica și bibliografia de concurs Concurs pentru ocuparea functiei publice de director general - Directia Generala de Asistenta Sociala Craiova Publicat: 1 martie 2021, 11:35, Actualizat: 2 aprilie 2021, 11:15 Documente ataşate Cuantumul taxei de participare la concurs este de 1.000 lei. Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din cadrul unitatilor sanitare cu paturi aflate in administrarea autoritatii publice locale a Municipiului Bucuresti se găseste pe site-ul www.assmb.ro

Video: Documentele Necesare Pentru Înscrierea La Concursul

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare a functiei publice vacante de executie, pe perioada nedeterminata Descarca rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul pentru ocuparea functiei publice de referent clasa III grad profesional debutant.pdf (206 KB) Din aceeași categorie: Anunt actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism in comuna Giuvarasti din 24.04.201 Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene organizeaza in data de 25 iulie 2017, ora 10.00 proba scrisa, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului AM Romania - Serbia, Directia AM Programe Cooperare Teritoriala. Descarca anunt concurs.pdf (910 KB) Data publicarii: 07.02.2017. Descarca ANUNT.pdf (3 MB) Data publicarii: 21.06.2017. Descarca proces verbal de selectie dosare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior.pdf (308 KB) Data publicarii: 23.12.2020

plan achiziȚii publice 2020/2021 GRUPUL DE LUCRU PENTRU ACHIZIȚII ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚI Primăria municipiului Bălți anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Direcției învățămînt, tineret și sport (1 funcție permanentă).. Informația privind condițiile de desfășurare a concursului o puteți obține la sediul Primăriei municipiului Bălți, mun Rezultatele privind selectia dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul ANAF- Comisia de concurs nr.1 publicat la data de 19 iulie 2021 . Pagina urmatoare >> Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie- Compartiment Resurse Umane si Formare Profesionala 24 iunie 2021 23.06.2021- Sedinta ordinara a Consiliului Local Rozno Descarca Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector clasa I grad profesional debutant - afisat in data de 27.05.2021.pdf (456 KB) Descarca Rezultat selectie dosare concurs Inspector, Clasa I, Compartiment Contabilitate, Achizitii publice si Informatica.pdf (87 KB) Descarca rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul

A N U N Ţ . Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului contencios administrativ - Direcția juridică, în data de 19.09.2019 proba scrisă Alte mentiuni referitoare la organizarea concursului se pot obtine la numärul de telefon: 021.318.03.23 -28 int.241 — Directia Organizare Resurse Umane (secretar de comisie Minculescu Valentina, Expert clasa I la Direc!ia Organizare Resurse Umane) pe site-ul institutiei www.primarie3.ro la sectiunea Informa!ii Utile/Concursuri

Anunt concurs angajare - Consilier juridic, clasa IAnunt concurs pentru ocuparea functiei de consilier

Primaria Sectorului 6 organizeaza concurs de recrutare

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, compartimentul urbanism, in intervalul 27 - 28.06.2019 detalii. Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, compartimentul agricol,26-28.06.2019 detalii. Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a unui post vacan de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante Autoritatea publică _____ Funcţia publică solicitată _____ I. Date generale Nume Prenume Data naşterii Domiciliu Cetăţenia (inclusiv a altor state) Telefon serv. - domic. - mobil - E-mail Adresa poştală II. Educaţie Studii de bază:. la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Specialist principal - Direcţia coordonare şi planificare. 1. Cazac Svetlana. 2. Filimonov Diana. Proba scrisă se va desfășura la data de 25 martie 2015, ora 14 00, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, etj.5, bir. 523

NR.17667/ 07.06.2019 . ANUNȚ . Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Architect șef al orașului Buhuși, județul Bacău - Serviciul Urbanism.. Concursul se desfăşoară la sediul Agenția Națională a Funcționarilor Publici în data de 15 iulie 2019, ora 10 00 - proba scrisă Rezultat selectie dosare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal; Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier achizitii publice clasa I grad profesional principal - afisat in data de 09.04.202

Lista rezultate selectie Anunt concurs pentru ocuparea

Anunt concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante - Consilier , clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Achiziții al Direcției Tehnice Pentru înscriere la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice Rezultatul verificării condiţiilor pentru înscrierea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Juridic, -proba scrisă în data 10.08.2021 Secțiunea pentru atașament

CNAS: concurs pentru ocuparea unor funcţii publice vacant

OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant principal, Direcția promovarea drepturilor omului și comunicare Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de. REZULTATUL privind selectia dosarelor de inscriere la concusul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment camera agricola, patrimoniu si registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Milisauti organizat in perioada 25-28 iunie 202

Anunturi - anul 2019 - Cj ArgesUn singur candidat la concursul pentru postul de jurist la

Direcția Județenă pentru Sport și Tineret Sibiu din Sibiu, str. Dorului nr. 20, corp B, etaj 1, ap. 16, organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 și Hotărârea nr. 611/2008, concurs pentru ocuparea funcției publice de referent III grad superior, din cadrul compartimentului financiar - buget - plăți.. Concursul se va desfășura în trei etape succesive - pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent Publicat: 8 aprilie 2021, 14:12, Actualizat: 20 mai 2021, 10:28 Documente ataşate Rezultat final - concurs ocupare functie vacante de consilier, grad profesional superior, al Unitatii judetene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice din cadrul Directiei Dezvoltare Regionala si Relatii Externe. Rezultat interviu- la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale de Director din. Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Rezultate proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de inspector grad prof superio Concurs pentru ocuparea funcției de Consilier Achiziții Publice, gradul I, U.A.T Comuna Naidăș. martie 23, 2021 . Anunț Concurs Achiziții Publice. Bibliografie Tematică Atribuții Consilier Achiziții. Last modified: martie 23, 2021. Lasă un răspuns Anulează răspunsul