Home

Ce inseamna date bibliografice

Principii privind Datele Bibliografice Deschise - kosso

 1. 1.Acolo unde sunt publicate date bibliografice sau colecții de date bibliografice, este esențial ca acestea să fie publicate fiind însoțite de o declarație clară și explicită asupra dorințelor și așteptărilor celor care le-au publicat în respectul reutilizării și modificării scopului descrierilor bibliografice individuale, a întregii colecții de date și a subseturilor acesteia
 2. BIBLIOGRAFÍE, bibliografii, s. f. 1. Listă a scrierilor referitoare la o anumită problemă, cu date indicînd anul și locul tipăririi, formatul etc.; înșirarea operelor unui autor, cu indicarea diferitelor ediții; totalitatea lucrărilor scrise cu privire la o anumită problemă. Bibliografie critică = bibliografie care cuprinde și aprecieri critice.
 3. septembrie 2, 2020. Creăm și consumăm cantități uriașe de conținut în fiecare zi. La ora când scriu acest articol despre referințe bibliografice și utilitatea lor(14:00 PM), Worldometerne spune că astăzi, în întreaga lume, s-au publicat deja 4.095.589,4.095.614,4.095.891 mă rog, aproape 4.100.000 de articole de blog
 4. Când trimiterea bibliografică se face la o anumită parte a lucrării, acest lucru este marcat prin notarea capitolului, a paginii sau a paginilor imediat după anul de apariţie a lucrării consultate, având grijă ca în lista bibliografică de la sfârşitul lucrării să menţionăm şi anu
 5. 1) Prima mențiune a sursei bibliografice - citarea completă Ori de câte ori o sursă bibliografică nouă este introdusă în aparatul critic al articolului, nota de subsol corespunzătoare va menționa toate datele privitoare la aceasta, inclusiv numărul paginii sau paginilor de unde a fost luat citatul
 6. escu de George CalinescuBibliografia este, in sensul ei cel mai general, o lista a lucrarilor unui autor sau a scrierilor referitoare la o anumita problema. Orice manual, orice lucrare stiintifica, oricare ar fi domeniul tratat are la.
 7. im editorial. Un jurnal care pierde indexarea datorită neapariţiei la timp nu mai poate aplica decât la

Ce conțin fișierele bibliografice? În toate înregistrările bibliografice trebuie să apară: În primul rând, AutorNumele de familie este scris cu majuscule și prenumele cu litere mici (în cazul unei lucrări cu mai mulți autori, dosarul începe cu primul care apare pe coperta cărții). Apoi, prezența titlul lucrării si numărul ediției, urmat de loc Da an de publicare În informatică, un fișier este o colecție de orice natură ce cuprinde date, stocate de obicei pe un dispozitiv de stocare numit și purtător de date; un echipament modern este de exemplu discul dur. Termenul englez corespunzător fișierului este file (citit /fail/) JabRef este un mic program Java care permite editarea facilă a fișierelor BibTeX și altor baze de date bibliografice, ocupându-se de cele mai multe detalii pentru voi. Bibliographer este un editor pentru bazele de date BibTeX proiectat să fie ușor de folosit. Între trăsăturile sale se includ legarea fișierelor de intrările bibliografice cu suport pentru indexare și căutarea în baza de date 1. Structura bazei de date bibliografice . Baza de date bibliografică include informaţiile ce sunt necesare pentru prezentarea algoritmului de analiză a codurilor CZU. Baza de date MySQL include următoarele componente, a căror design îl vom prezenta ulterior Referințabibliograficăreprezintădatele care descriu o resursăde informare (sau o parte a ei) citatăîntr-o lucrare, în baza căroraaceasta poate fi identificatășilocalizată. Referințelebibliografice sunt parte componentăa aparatului științifical unei lucrări: articol, carte, referat, comunicare, tezăde doctor, master, licență etc

bibliografie - definiție și paradigmă dexonlin

Referinţele sunt date în note bibliografice sau explicative, de subsol sau de sfârşit, şi conţin toate elementele de identificare a unei lucrări (autor/autori, titlu, loc şi dată apariţie), inclusiv în cazul resurselor electronice 6. Ce se întâmplă când o publicaţie îşi schimbă editura sau alte date bibliografice? Modificarea unor date bibliografice precum frecvenţa de apariţie, limba textului, responsabilul, editura (denumire, adresă) nu duc la schimbarea codului ISSN

Uneori, din surse bibliografice avem informaţii despre media unei întregi populaţii, dar în cazul în care nu avem astfel de date din surse bibliografice, sau când datele din mai multe sursenu concordă, atunci medi Serviciile de intâlnire pe Internet, cunoscute și ca dating online sau internet dating reprezintă un sistem de intâlnire care permite indivizilor, cuplurilor sau grupurilor, să comunice online și să dezvolte, ulterior, o relație romantică sau sexuală. Serviciile de dating online asigură stabilirea unor conexiuni prin intermediul calculatoarelor. relaţie - entitate al lui Peter Chen11 pare a fi mai potrivit bazelor de date bibliografice cu câmpuri de informaţie textuală de lungime variabilă12. O interpretare a acestui model ar eticheta documentele ce urmează a fi incluse în catalog drept entităţi, elementele lor descriptive ca atribute şi legăturile ca. Referinţele bibliografice vor conţine resursele bibliografice folosite de absolvent în scopul realizării lucrării. Reprezintă lista lucrărilor care au fost citate în conținutul disertației, dar și lucrări citite din care nu s-a citat, ordonate în ordine alfabetică. Se recomandă gruparea bibliografiei pe categorii d

Orice lucrare academica este obligatoriu insotita de bibliografia aferenta, altfel lucrarea este considerata plagiat. Pentru inceput, putem apela la diverse baze de date unde introducem cuvinte-cheie ale lucrarii de interes pentru fiecare dintre noi. Baza de data va genera o lista de titluri bibliografice pe care le putem ulterior trece prin diverse filte BIBLIOGRAFÍE, bibliografii, s. f. 1. Listă a scrierilor referitoare la o problemă; înșirare a operelor unui autor, cu indicarea diferitelor ediții; totalitatea lucrărilor scrise asupra unei anumite probleme. Bibliografie critică = bibliografie care conține aprecieri critice asupra scrierilor înșirate. 2

Referințe bibliografice în articole online: De ce sunt

 1. Stiluri de citare a referintelor bibliografice Sistemul author-date (Harvard style) - numele autorului si anul publicarii (numarul de pagini daca este necesar) sunt prezentate intre paranteze rotunde. Referintele bibliografice complete apar in ordine alfabetica intr-o lista la sfarsitul lucrarii
 2. Referinţele bibliografice reflectă gradul culturii infor-maţionale a unei lucrări de cercetare. Referinţele bibliografice sînt expresia documentării autorului vis-a-vis de problema cercetată. Ce este o referinţă bibliografică? Ansamblu de date, care descriu o resursă sau o parte componentă a acesteia, precise şi detaliate suficien
 3. Baze de date disponibile în reţeaua universităţii Abonamente prin consorțiul naţional ANELiS Plus. Platforma de cercetare ScienceDirect oferă acces în text integral la peste 25% din informația aparută la nivel global în domeniile științelor exacte și umaniste, tehnologiei și medicinei. Este incontestabil cea mai importantă resursă informațională academică a zilelor noastre
 4. Referinţa bibliografică reprezintă datele care descriu o resursă de informare (sau o parte a ei) citată într-o lucrare, în baza cărora aceasta poate fi identificată şi localizată. Sursa principală de preluare a datelor bibliografice este foaia de titlu a lucrării, dar pot fi utilizate şi alte părţi ale acesteia sau alte surse d
 5. Algoritm de lucru, utilizând procesorul de text Word: 1. Insert - Footnote/Endnote 2. Selectare opţiune Numbering: Automatic 3. Selectare opţiune tip notă: Footnote 4. OK 5. Tastarea în zona notei de subsol a datelor bibliografice ale sursei citate. 9 Biblioteca Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi.
 6. Strategia de interogare a bazelor electronice de date, a registrelor naționale, a diverselor publicații este diferită în funcție de arhitecura fiecăreia, însă aplicarea principiilor și metodologiilor descrise mai sus vă permite identificarea unui număr remarcabil de lucrări ce pot fi surse bibliografice relevante pentru scopul.

2 Termenul apud (după) separă sursa informaţională pe care dorim s-o utilizăm în lucrare (care este menţionată cu datele bibliografice înainte de termenul apud) de sursa bibliografică la care am avut acces direct (aceasta se plasează după termenul apud şi este descrisă conform aceloraşi standarde bibliografice). Ex Victoria Milan Site-urile de dating online pentru persoanele singure reprezinta o maniera distractiva si incitanta totodata de a cunoaste oameni noi si interesanti. Cu un numar din ce in ce mai mare de astfel de site-uri de dating, este esential sa stii sa alegi cea mai potrivita varianta pentru nevoile tale

Ce înseamnă date biografice? - 3390702 6. Nenjionează, în câte un enunţ, parui lexiuai identificat în fiecare dintre fragmentele de mai jos.a) în teză ‒ datele bibliografice ale sursei. - Citările se fac numai prin utilizarea ghilimelelor. - Este obligatorie respectarea tuturor regulilor referitoare la utilizarea datelor. - Este interzis plagiatul, copierea de orice fel, preluarea copy‒paste a unor texte din sursele tipărite sau online

Utilizarea unor idei, date şimetode străinesau interpretarea textului fărăcitare este consideratădrept plagiat , una din încălcărilegrave a eticii ştiinţifice. Citat, citate , s. n. Fragment dintr-o lucrare scrisă,reprodus întocmaişide obice Orice cercetător este dator să cunoască regulile de alcătuire a referinţelor bibliografice ce se conţin în standardele de bibliologie, informare şi documentare. date şi metode. BIBLIOGRAFICE În scrierea unei lucrări de absolvire, după alegerea temei și (eventual) a titlului, cercetarea bibliografică este cea care va permite studentului să ia contact cu ceea ce s-a publicat în domeniul respectiv, într-un anumit orizont de timp, și să trateze tematica aleasă într-o manieră documentată Baza de date conţine informaţii bibliografice despre toate categoriile de documente existente în colecţiile bibliotecii.[6] Chiar dacă informatizarea structurilor de informare şi documentare are o vechime ce se măsoară doar în decenii, se pot distinge, totuşi, în trei etape

Pentru ce sunt referințe bibliografice? Unul dintre motivele pentru care sunt utilizate referințele bibliografice este acela de a acorda credit autorilor pe care se bazează textul sau de la care sunt luate citate textuale. În acest fel, evitați să riscați sancțiuni pentru fraude sau plagiat alcătuirea referinţelorbibliografice ce se conţinînstandardele de biblioteconomie. INFORMARE ŞIDOCUMENTARE. REGULI PENTRU PREZENTAREA REFERINȚELOR BIBLIOGRAFICE ŞI CITAREA RESURSELOR DE INFORMARE (ISO 690:2010, IDT) Ce este o referinţăbibliografică? Ansamblu de date, care descriu o resursăsau o parte a acesteia, precise şi detaliat Baze de date (informatii bibliografice, abstracte sau full-text) Baza de date (BD) este o colecþie de date organizate ºi structurate dupã anumite criterii bine stabilite . 1. În funcþie de modul de organizare a datelor existã urmãtoarele tipuri de baze de date: - baze de date cu structuri arborescente (ierarhice)

CE ESTE O REFERINŢĂ BIBLIOGRAFICĂ? (PRACTICĂ DE RECUNOAŞTERE A AUTORILOR) Crearea unei baze de date bibliografice personale prin import automat din alte bazele de date bibliografice. generare a datelor bibliografice (5). Funcţia vă pune la curent cu ultimele actualizări ale revistei respective iar în cazul în care doriţi să primiţi aceste actualizări pe mail accesaţi . 5 Contact: Romania: documentare@infocercetare.ro [+4] 021 210 20 96 onlineservice@springer.co Coeficientului BDL (Baza de Date Legislativă) determină ce procent din document este format exclusiv din fraze de 8 cuvinte sau mai lungi, care se regăsesc în actele juridice din Baza de Date Legislativă. 4. Coeficientul CIT - indică procentul din text aflat între ghilimele notele introduse în baze de date computerizate. • Folosirea fiselor de lectura (foi de hârtie, eventual liniate, de mărimeaunei foi A4 tăiatăîn opt, pe care se scrie pe o singură parte) are avantajul că este la îndemână oricui şi permite aranjarea materialului documentar în mai multe feluri, precum şifolosirea lu

Care e diferenta dintre biografie si bibliografie

ghid este un model de la în sens pozitiv, statistic vorbind, în lor nu în ultimul rând, de personalitatea ale studentului, îndrumat de profesorul coordonator al de 1. la ca s- în paragrafele de mai sus) 2. 3. Cine propune/alege tema? 4. Ce rol are profesorul coordonator? 5. cercetare)? 6. 2. Care sunt fazele/etapel tice, este cea a interpretării datelor. Esența acestei etape este stabilirea semnificațiilor datelor și găsirea sensului, trecând astfel dincolo de tabele, scheme, figuri etc., ceea ce implică un efort intelectual deosebit. Datele cu care operează sociologul, nu vorbesc de la sine, iar concluziile la care ajunge acesta î Biostatistică - Cursul al VII-lea . Figura 1 Prima histogramă este executată pe seria statistică a mediilor pe loturi de câte doi indivizi extraşi dintr-o populaţie de 10000 de indivizi. A doua histogramă pe seria mediilor pe loturi de câte 3, extrase din aceeaşi populaţie. Apoi pe loturi de 4, 9, 16, 25, 36 şi 100 de indivizi.S-e observă tot mai accentuat tendinţa de scădere a.

20 Exemple De Fișe Bibliografice - Enciclopedie - 202

Referinţele bibliografice sunt citate printr-un număr, în ordinea în care apar în textul ce se elaborează. Sistemul evită cheltuielile mari de publicare implicate de stilul Harvard, iar cititorii pot găsi mai uşor referinţele bibliografice din listă. Sistemul este avantajos pentru jurnalele care publică lucrăr 3 Repere bibliografice 531 istorică este în principiu orientată intenţional, în sensul că ea invocă direct categoria kairicităţii şi se consumă în trăirile sale, în timp ce obiectivele sale sunt atinse şi savurate. Aceste consideraţii pot fi prelungite în direcţia noţiunii de eveniment istoric Exemplu: Prezenţa în numeroase ţări a firmei Coca-Cola este un rezultat al globalizării. (Aceasta este o informaţie cunoscută de publicul larg şi nu necesită referirea la o sursă.) Orice alte date, afirmaţii sau interpretări se vor argumenta cu trimiteri bibliografice corespunzătoare. Utilizarea cuvintelor altcuiva

După ce publicați, vizitatorii SharePoint pot utiliza baza de date, în funcție de permisiunile pentru site-ul SharePoint. Control total Acest lucru vă permite să efectuați modificări de date și proiectare.. Contribuire Acest lucru vă permite să efectuați modificări de date, dar nu și modificări de proiectare.. Citire Acest lucru vă permite să citiți date, dar nu puteți. Date despre program . 7.1 Obiectivul general al disciplinei • utilizarea adecvată a informației si surselor bibliografice în comunicarea profesională în vederea dezvoltării unei cariere Ce este etica? Ce este integritatea academica? conversaţia euristică, prelegerea intensificată

Fișier - Wikipedi

 1. MathSciNet ® (ISSN 2167-5163) este o publicație electronică care oferă o bază de date atent întreținuta și ușor de căutat ce contine recenzii, rezumate și informații bibliografice pentru o mare parte din literatura de specialitate pentru domeniul stiintelor matematice
 2. 1. Interogarea bazelor de date publice (Web of Science, Google Scholar, Scopus, WorldCat, Biblioteca Naţională a României etc.) şi arhivarea referinţelor relevante într-o bază de date cu resursele bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate dulcicole alogene din România cu ajutorul aplicaţiei open source Mendeley
 3. Reaxys este o bază de date online, unică în domeniul chimiei, cuprinzând compuși chimici și proprietăți factuale conexe, informații despre reacții și sinteză, precum și date bibliografice, colectate și afișate printr-o interfață interactivă. Reaxys este deținută și operată de către Elsevier Information Systems GmbH
 4. Ce este Web of Science with Conference Proceedings? si alte date bibliografice (4). In caseta albastra din dreapta paginii vor fi afisate numarul de citari primite, iar accesand link-ul (6), se va afisa lista completa a articolelor care au citat articolul. De asemenea se poate creea o alerta pentr
 5. Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Anna NAGHERNEAC. Managementul referinţelor bibliografice. Software de gestiune a referinţelor bibliografice, Author: Biblioteca Stiintifica Universitara Balti, Length: 86 pages, Published: 2017-11-2
 6. 15 - 16 September 2020, Brașov, Romania. https://www.icisil2020.com. The conference will be organized by Transilvania University of Brasov, Lucian Blaga University of Sibiu and Polytechnic University of Timisoara, with the support of The Public Library of Brașov County and MB Think Tank

este realitatea: cele prezentate în ediţia întîi se cer completate cu noi elemente observate în răstimpul scurs din 1999 (anul conceperii primei ediţii) şi pînă acum. Pe de altă parte, lucruri ce fuseseră prezentate ca posibilităţi sînt acum certitudini, ba chiar au intrat în sfera obişnuitului. Servici 1. Elemente introductive despre convertoarele analog numerice. SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition)-este un sistem bazat pe calculator avand rolul de comanda si monitorizare a proceselor tehnologice. Dupa cum se observa si in denumire, SCADA contine doua componente si anume: supervizare si control. achizitia de date —înarmaţi cu cunoştinţele expuse pînă acumfl (p. 79), ni se propune să vedem în ce constă demersul însuşi al cercetării bibliografice, particularizat în funcţie de situaţii şi/sau cercetători. Sînt prezentate, comparativ, două situaţii: prima, în care nevoia de informaţie există, este foarte presantă, dar nu trebui

de date cu resursele bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate terestre alogene din România cu ajutorul aplicaţiei open source Mendeley. În urma acestei etape au fost introduse în aplicația Mendeley 495 de citări/titluri bibliografice, reprezentând cărți, articole științifice, teze de doctorat, lucrări de disertație Resurse per beneficiari. Fondata in 1876, American Chemical Society este cea mai mare societate stiintifica din lume, care reprezinta specialisti de la toate nivelurile academice si domeniile de activitate ale chimiei si a stiintelor care implica domenii ale chimiei. Inca de la inceput, American Chemical Society si-a propus sa impartaseasca. 7 Note bibliografice 435 Acest volum V de Biografii istorice transilvane este plin de substanţă istorică, adică de documente care de care mai valoroase, ceea ce mă îndrituieşte să afirm că este o operă de maestr Ce este o funcție în Excel? Tipuri de funcții după sintactice de bază pentru scrierea funcțiilor Pag. 30-31 și 33 4. La crearea unei liste în Excel trebuie să urmați anumite indicații. Care sunt acestea? Pag. 88 5. Reguli pentru definirea criteriilor de filtrare avansată. Pag. 100 1.2. STATISTICĂ Subiectul Referințe bibliografice Programul CIP este un program de colaborare între editurile din România si Biblioteca Națională a României - Centrul Național CIP, în vederea semnalării viitoarelor apariții editoriale. În România, Programul CIP se derulează din anul 1996 și a devenit obligatoriu odată cu intrarea în vigoare a Legii 186/2003 republicată în 2006 - Legea privind promovarea și susținerea.

LaTeX (carte)/Gestiunea bibliografiei - Wikimanual

date), muzică, stampe, fotografii, lucrări grafice şi audiovizuale. Acest standard nu se aplică la citatele juridice, care au propriile standard [6-8]. ISO 690 este destinat autorilor şi editorilor pentru stabilirea listelor de referinţe bibliografice în care se reflectă toate citările din text şi care este un componen Fişe bibliografice pentru studii Sus: Formatele fişelor Înapoi: Formatele fişelor Fişele bibliografice pentru cărţi Descrierea unei cărţi de autor netraduse este exemplul cel mai simplu de descriere a unui document pe care-l putem găsi într-o bibliotecă Baza de date bibliografice SPIN (Searchable Physics Information Notices) este un serviciu de indexare și abstractizare produs de Institutul American de Fizică (AIP). Focusul conținutului SPIN este descris ca fiind cele mai semnificative domenii ale cercetării fizicii .Acest tip de literatură acoperă marile reviste și reviste de știință fizică

Capitolul IV - Structura bazei de date bibliografice

referinţelor bibliografice ce se conţin în standardele de biblioteconomie. Ansamblu de date, care descriu o resursă sau o parte a acesteia, bibliografice este documentul propriu-zis şi, în primul rînd, pagina de titlu a documentului Este locul în care se subliniază importanţa şi noutatea descoperirilor intelectuale la care a dus tratarea subiectului. În final, se va deschide o nouă perspectivă argumentativă ce poate întemeia un nou obiect de cercetare. Bibliografia (5% din lucrare) încheie dizertaţia şi cuprinde lista referinţelor bibliografice clar, este faptul de a NU PLAGIA. Această regulă este valabilă pe tot parcursul lucrării, dar în cadrul acestui capitol citările şi trimiterile la sursele bibliografice sunt mai dese. Pentru a-i ajuta pe studenţii şi masteranzii facultăţii noastre să nu încalc Cum se introduc referințele bibliografice și anexele într-o teză de studii? În orice teză, o parte importantă și esențială a acesteia sunt anexele și bibliografia. Să vedem ce conțin și cum se introduc acestea. Lucrarea de diplomă este un rezumat a întregii activității de student și are rolul de a demonstra ceea ce a. 10 EXEMPLE DE CITATE BIBLIOGRAFICE - ENCICLOPEDIE - 2021. Articole Populare. Comandă de lucru. A comandă de lucru Ete un document cri care conține pecificațiile unui erviciu care urmează a fi furnizat au a unei lucrări care urmează a fi efectuată, deci poate fi înțele ca o formă primară de Citeste Mai Mult. Categorii Site

Heyy. Am nevoie de cateva site uri unde pot gasi fisa de lectura pentru urmatoarele povesti: 1) Mircea Cartarescu-Enciclopedia zmeilor si 2) Fanus Neagu - in vapaia lunii stiti voi cum este fisa de lecturaa Informatii despre autor: - date biografice -date bibliografice (despre opera) Informatii despre textul citit: - volumul din care face parte - anul si locul aparitiei: colectia editura. - Referinţele bibliografice -Anexele (element facultativ). (studentul va preciza ce date va folosi în realizarea studiului de caz . 4 - analiza datelor și interpretarea rezultatelor obţinute în urma aplicării metodologiei propuse de student (po

Referinte - RO - www

ISSN - Biblioteca Nationala a Romanie

 1. partajarea şi reutilizarea datelor bibliografice şi datelor de autoritate în interiorul şi în afara comunităţii de biblioteci. Pentru schimbul de date şi instrumente de căutare, este foarte recomandată utilizarea vocabularelor care facilitează traducerea automată şi dezambiguizarea. 2.11. Deschidere
 2. 1. Managementul referinţelor bibliografice. Software de gestiune a referinţelor bibliografice: EndNot, Mendeley, Zotero Anna NAGHERNEAC, şef Serviciu informare şi cercetare bibliografică Project number: 561633-EPP-f -2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP (2015 - 3424 /001 - 00f ) (2015-2018) Library Network Support Services: modernising libraries in.
 3. Când se face referire la autori sau lucrări sau când se citează trebuie dată atenţie scrierii corecte a numelor autorilor şi a datelor bibliografice. (Pentru mai multe informaţii legate de regulile de citare şi inserare a referinţelor în textele ştiinţifice - vezi (Rad, 2008) şi (Chelcea, 2007))
 4. Comunitatea stiintifica si tehnologica din Romania beneficiaza in perioada 10.10.2008 - 10.10.2009, de accesul la bazele de date bibliometrice si bibliografice THOMSON ISI. Accesul cercetatorilor la . b. azele de date stiintifice, bibliometrice online - T ISI. va fi asigurat prin intermediul internetului de la urmatoarea adresa

Dating online - Wikipedi

Managementul referințelor bibliografice. Biblioteca Universității Dunărea de Jos din Galați folosește, promovează și încurajează utilizatorii să experimenteze instrumentele software dedicate managementului referințelor bibliografice (manageri de referințe). La sfârșitul anului 2013, BUDJG anunța lansarea primelor ghiduri video. pentru reglementarea uniformă a referinţelor bibliografice este realizat în anul 1987, cu numărul 7144/198, având ca obiect Documentation-presentation of theses and similar documents [4]. Noul standard, din anul 2010 este ISO 690/2010 Guidelines for bibliographic references and citations to information resources [5] Faceți plăcere să întâlniți chat-ul și întâlnirile, pentru că este atât de simplu și nu depune niciun efort pentru a Ce este site- ul de dating potrivi întâlnirilor întâlniți singuri, întâlniți cu fete și băieți la orice gust. Găsiți pe cineva care vă împărtășește interesele și trăiește fericit după aceea

Surse bibliografice Curs Aplicaţii Informatice în

Definitie bibliografie - ce inseamna bibliografie - Dex Onlin

București, în timp ce o altă cercetare, care se referă la preferințele pentru petrecerea timpului liber al elevilor de liceu, fără alte precizări, sugerează că populația se extinde la toți elevii de liceu. Dacă nu se face nici o altă precizare, este normal să presupunem că este vorba de țara în care are loc cercetarea 8. Prelucrarea datelor colectate prin metode specifice proiectului. Reguli generale, activităţi specifice. [4: fascicula 8]. pe exemple şi sarcini de . Activitate frontală, bazată lucru individuale . 9. Interpretarea datelor. Veridicitatea: prelucrarea statistică, repetabilitatea. Semnificaţia rezultatelor în contextul ştiinţific. econometrice utile în analiza si previziunea variabilelor din domeniul economic. Baza de date, in acest caz, este formata din serii de timp, ce re dau evolutia variabilelor in timp. Tematica disciplinei cuprinde tehnici clasice de analiză şi previziune precum şi metode econometrice specifice econometriei seriilor de timp Articole din Baze de date scrise de blogger, Administrator, Claudia S. și .marinprutean Repere bibliografice 2 882 Astfel, în arhitectonica moralităţii, formula legii naturii este un principiu ce joacă un rol intermediar între deliberarea morală şi acţiunea propriu-zisă. Această abordare integrativă a Există date textuale în Metafizica moravurilo

plagiatului este intenția de a-și însuși fără drept calitatea de autor, ceea ce, în cauza de față nu se poate reține. Menționarea sursei bibliografice este prezentă la pagina 14, nota de subsol 15. Lipsa acestui titlu de la capitolul bibliografie este considerată o eroare de tehnoredactare a lucrării. 9 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI 2 realizată pe baza textului original. De exemplu, în cazul traducerii din Adam Smith, în limba engleză, textul iniţial este A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Studiu asupra naturii şi cauzelor bunăstării naţiunilor) (Edinburgh 1776), iar ca text final va fi, de exemplu În ce privește implicarea la timp a DPO-ului în activitățile de protecție a datelor personale vom atrage atenția operatorilor asupra faptului că lipsa încrederii în salariatul desemnat ca DPO nu este o justificare per se, ba, mai mult, în cazul producerii unei breșe de securitate poate fi un indicator clar al unor.

Informațiile ce provin din bazele de date interne sau din cataloagele altor biblioteci prin intermediul protocolului Z39.50 sau de la alte surse diferite de tip web pot fi căutate, afișate și folosite (imprimate, transmise prin e-mail, exportate) într-un format uniform, indiferent de proveniența acestora By ThePOC Posted in Tehnologie. Posted on aug. 24, 2018. Fișierele cu extensia .asf se pot deschide doar cu anumite aplicații. Formatul video Advanced Systems Format (ASF) este utilizat exclusiv de Microsoft, iar unele dintre fișierele .asf pot conține date în loc de documente sau videoclipuri, prin urmare, acestea nu se pot deschide deloc Este ceea ce credem că putem numi ubicuitatea eticii în procesul cercetării, deoarece o putem regăsi în fiecare aspect al acestui proces. 2.1 Importanța eticii pentru cercetarea științifică în psihologi 1 SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Prelegere in cadrul programului de pregătire avansată a doctoranzilor U.P.T. Prof. dr. ing. Stefan PREITL, Fac. Automatica si Calculatoare Materialul prezentat constituie suport de dezbatere/discutie pentru seminaru Personalizarea (vocea auctoriala): marcarea prezentei (discrete) a autorului (Eu, in ce masura ideea la care se face referire este utila, de ce); niciodata dubitativ (cred, consider, parerea mea) ci argumentativ; 5.2

Abonamente curente: baze de date full-text si bibliografic

Marketingul in biblioteca. MIXUL DE MARKETING. 1. Definire. Componente. Mixul de marketing reprezintã combinaţia instrumentelor politicii de desfacere aplicatã la un moment dat de cãtre o organizaţie. Concept cu o poziţie centralã în teoria şi practica marketingului, mixul s-a impus ca instrument de bazã utilizat în concretizarea. Omenirea în pericol. Reconfigurare de traseu!, de Fred Vargas Editura Seneca Lucius Annaeus, București, 2021 Traducere de Alina Marc-Ciulacu Fred Vargas nu-i nici spaniol, nici englez - cum s-ar bănui după nume ori prenume -, ci de-a dreptul franțuzoaică: Frédérique Audoin-Rouzeau, un fel de George Sand a zilelor noastre. Istoric și..

(PDF) Realizarea unei bibliografii Lenuta Ursachi

Strategia S.M.A.R.T.-Edu pentru Digitalizarea Educației a fost pusă în dezbatere publică pe 18 decembrie 2020, după care proiectul a fost, tehnic, abandonat, fiind menționat de atunci doar la nivel declarativ. În Raportul final România Educată nu există decât mențiuni bibliografice legate de acest proiect la care au contribuit peste.