Home

Admitere licenta septembrie 2022

după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (9-11 septembrie 2019), dar înainte de începerea anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1650 LEI/semestru), an universitar 2019-2020 Rezultatele inițiale la admiterea nivel licență au fost publicate astăzi, 17 septembrie 2019, ora 13.00

Admitere Licenţă, septembrie 2019 - Universitatea

Examene licență și disertație, sesiunea septembrie 2019 Examene licență și disertație, sesiunea iunie 2019 Examene licență și disertație, sesiunea februarie 2019 sesiunea septembrie 2019 - licenȚĂ Informații utile: SITUAȚIA LOCURILOR NEOCUPATE ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SESIUNEA VARĂ II 2019 Admitere licență septembrie 2019 - Facultatea de Istorie - Universitatea din București. Skip to content ARHIVĂ 2019 - Admitere septembrie 2019. Arhivă - Licență 2019. Locurile rămase pentru sesiunea septembrie pot fi consultate AICI. Toate secțiile cu locuri disponibile au admiterea pe baza mediei de la Bacalaureat (concurs de dosare). Calendarul admiterii: Înscrieri - 5-9 septembrie, program 10:00-14:00, Pitar Moș, sala 2

În sesiunea Septembrie 2019, ultima rulare a algoritmului de admitere va avea loc în data de 17 Septembrie, rezultatele finale fiind afișate la ora 22:00, la adresa http://desinu.utcluj.ro/admitere_septembrie2019_rezfinale/ Admitere Septembrie 2019: Studii universitare de licență. 4 septembrie 2019. 4 septembrie 2019. Cristina Diaconu Studii universitare de licență. Specializări oferite pentru studii universitare de licenţă. · Teologie Romano-Catolică asistenţă socială (3 ani, IF) · Teologie Romano-Catolică Pastorală (4 ani, IF SESIUNEA SEPTEMBRIE . Informații generale. METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2019. Anexa 1 la metodologia de admitere - Domenii de studii, tipuri de concurs și media de admitere Anexa 2 la metodologia de admitere - Candidații premiați la competiții naționale și. Admitere Septembrie 2019 - Români de Pretutindeni, Sesiunea IV. Locuri disponibile: - An pregatitor - 2 locuri - Licenta - 21, toate specializarile, in afara de Medicina, Medicina dentara, Muzica, Tehnologia informatiei - Master - 10 locuri. 16, 17 sept - perioada de inscriere, depunere de dosare; 17 sept, dupa ora 20.00 - afisarea listelor initial 09.09.2019 - 13.09.2019: Afișare liste cu candidații înscriși pentru validarea datelor: 13.09.2019, ora 18.00: Afișarea rezultatelor admiterii - Runda I : 16.09.2019, ora 12.00: Confirmări Runda I: 16.09.2019, ora 12.00 - 17.09.2019, ora 16.00: Afișarea rezultatelor admiterii - Runda II: 18.09.2019, ora 10.00: Confirmări Runda II

Rezultate Admitere 2019 - Licenta in domeniul Informatica. Sesiunea septembrie 2019. Rezultate partiale in urma finalizarii inscrierilor din 17 septembrie 2019. Lista rezultate partiale - admisi buget - taxa (17.09.2019 Rezultate provizorii admitere licenta septembrie 2019 - pe specializari Eventualele contestatii se vor depune în 17 septembrie 2019, între orele 9 00 -15 00 (dacă este cazul) în sala I 008a. Confirmarea ocupării locului de către candidații declarați admiși: 18 - 19 septembrie 2019

Licenţă şi disertaţie - septembrie 2019. Anunturi, Licență/disertație. Înscrieri. 29 august, program 10:00-14:00. 30 august, program 10:00-12:00. Acte necesare. ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și. 1 PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2019 DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI (programe de studiu:Pedagogie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Home / Înscrieri și rezultate admitere 2019 / Înscrieri septembrie 2019 - Licee Rural Licență Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor! Facultate ADMITERE 2019. Sesiunea septembrie 2019. ANUNȚ. Facultatea de Chimie organizează concurs de admitere la studii. universitare de licență, în luna septembrie, atât pentru locuri de la. buget, cât și pentru locuri cu taxă, după următorul calendar: Înscrieri: 2 - 13 septembrie. Test- grilă: luni, 16 septembrie, ora 9.00 Data limită pentru afişarea listelor finale este 2 august 2019. Înscrierile la concursul de admitere la Universitatea din Oradea, sesiunea septembrie 2019 (pentru eventuale locuri rămase neocupate) încep în data de 4 septembrie 2019. Data limită pentru afişarea listelor finale este 20 septembrie 2019

Rezultate iniţiale, admitere septembrie 2019, nivel licenţ

4 - 16 septembrie 2019 - înscrierea candi comunice o adresä de e-mail personalä valæ parcursul studiilor, pentru comunicarea cu programele de studii universitare de licent afacerilor (in limba englezä), Afaceri intern Calendar admitere licenta septembrie 2019 Author Admitere Licență Sesiunea de preînscriere: 5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line) Sesiunea din iulie: 12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților 19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor Sesiunea din septembrie: 6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților 9 septembrie 2021: selecția candidaților și. Calendar admitere licenta învățământ la distanță / cu frecvență redusă 2020 Accesări: 9513 Calendarul admiterii licență Iulie 2020 - Învățământ cu frecvență Accesări: 18997 Calendarul admiterii licență Septembrie 2020 - Învățământ cu frecvență Accesări: 967 Probele de admitere la licență (testele) se vor desfășura în ziua înscrierii, de la ora 14:00. La specializarea Teologie Pastorală testul și verificarea aptitudinilor muzicale se vor desfășura în data de 23 iulie 2019, de la ora 14:00, respectiv în data de 11 septembrie 2019 pentru Sesiunea a II-a de admitere Rezultate admitere licență 12 septembrie 2019. Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Program de studiu - Automatică și informatică aplicat.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 12 septembrie 2019. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face în perioada 12-13 septembrie 2019, la secretariatul facultăţii, între orele 8-16. ATENŢIE: Conform art.43 din Metodologia de admitere, la semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a. 03 - 09 septembrie 2019: înscrierea candidaților se face la sediu din Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex Leu, Corp A, etaj 6, sector 6, București (sâmbăta și duminica nu se fac înscrieri) Program înscrieri: luni-joi 10.00 - 14.00, vineri 10.00 - 13.00. 10 septembrie 2019: Examen admitere licența

Toţi candidaţii declaraţi ADMIS - la prima opțiune trebuie să plătească taxa de înmatriculare (150 lei) şi să încheie contractele de şcolarizare în zilele de: . MIERCURI, 18 septembrie 2019, orele 9: 00-14: 00 JOI, 19 septembrie 2019, orele 9: 00-14: 00 VINERI, 20 septembrie 2019, orele 9: 00-14: 00 00-14: 0 Admitere licență 2019. Admitere septembrie 2019. Mai multe informații și răspunsuri la întrebările legate de admitere veți putea găsi pe Grupul oficial de Facebook al Admiterii 2019. Rezultate finale - 23 septembrie 2019 Limba și Literatura Română - o Limbă și Literatură Modernă - buget. Admitere - Septembrie 2019 Tipărire; Detalii Accesări: 22992 Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu organizează concurs de admitere pentru ciclul de licență, anul universitar 2019-2020, miercuri 11 septembrie 2019, la programul de studiu Farmacie (cu durata studiilor de 5 ani) - 300 credite, din cadrul Facult ăţii de Farmacie University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania main sit Listele finale ale candidaților admiși la examenul pentru studiile de licență - sesiunea Septembrie 2019 . FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA componentă a UNIVERSITĂŢII POLITEHINCA DIN TIMIŞOARA, organizează CONCURS DE ADMITERE în anul universitar 2019-2020, la următoarele domenii/specializări

Admitere nivel licență, septembrie 2019 Facultatea de

 1. Sesiunea SEPTEMBRIE 2021. Medii admitere FAA 2019 . Medii admitere FAA 2020. Contact Secretariat. Admiterea la programele de licență ale FAA se face online, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022
 2. Organizarea admiterii la licență septembrie 2019. Numărul de locuri. Perioada admiterii. Condiții de admitere și taxe. Actele necesare. Admiterea on-line. Informații despre admitere: Tel: 0232 201050. E-mail: fizica@uaic.ro
 3. Academia de Studii Economice din Bucuresti scoate la concurs in sesiunea SEPTEMBRIE 2019 pentru admiterea la programele universitare de LICENTA 1.352 de locuri, dupa cum urmeaza: pentru invatamantul cu frecventa - 56 de locuri la buget si 954 de locuri la taxa; pentru invatamantul la distanta si cu frecventa redusa - 342 de locuri

Condiții de admitere și taxe la licență septembrie 2019. an universitar 2019 - 2020: Rezultate admitere la licență / master (actualizare 28 iulie 2021) Burse Vasile Pârvan la Roma şi Nicolae Iorga la Veneţia 2021; Rezultate admitere la licență si master iulie 2021 Înscrieri septembrie 2019 - Licență ZI. Home / Înscrieri și rezultate admitere 2019 / Înscrieri septembrie 2019 - Licență ZI. Rezultat admitere Studii Universitare de Licență. și 2 - 6 septembrie 2019 *** Afișare rezultate finale: 8 septembrie 2019 sesiunea a II-a - septembrie 2019 (pentru locurile rămase neocupate după prima sesiune de admitere) Înscriere: 9 - 19 septembrie 2019 Admitere LICENȚĂ, septembrie 2019 RETRAGERE ADMIS DECLARAŢIE, Subsemnatul (a),_____ (ă) ADMIS(Ă) în sesiunea septembrie 2019 la Facultatea de Geografie a Universității din București, studii universitare de licență, programul de studii (specializarea) _____, forma de învățământ IF (ZI)/ID, forma de finanţare BUGET/TAXĂ.

Admitere licență - Facultatea de Drept

Rezultate obţinute la proba de admitere (sesiunea septembrie 2019) Nivel Licență Nr. Leg. 241 ADMIS 242 ADMIS 243 ADMIS 244 ADMIS 245 ADMIS 246 ADMIS 247 ADMIS 248 ADMIS 249 ADMIS 250 ADMIS 251 ADMIS 252 ADMIS 253 ADMIS 254 ADMIS 255 ADMIS 256 ADMIS 257 ADMIS 258 ADMIS 259 ADMIS 260 ADMIS 261 ADMIS 262 ADMIS 263 ADMIS 264 ADMIS 265 ADMIS 266. Rezultate examen de admitere, septembrie 2019. CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 48 DE ORE DE LA AFIȘARE (JOI - 12 SEPTEMBRIE 2019, ÎNTRE ORELE 10.00-14.00 ȘI VINERI - 13 SEPTEMBRIE 2019, ÎNTRE ORELE 10.00-12.00 ) - SALA 622, ETAJ 6, complex Leu, corp A, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, București Admitere Licență - Septembrie 2019 - Confirmarea locurilor. Conform calendarului concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunea Septembrie 2019, în perioada 12 - 13 septembrie, în sala AII3, orele 9.00-15.00, candidații admiși pe locurile finanțate de la buget și cu taxă sunt așteptați pentru depunerea. rezultate admitere septembrie 2019 . liste candidaȚi admiȘi la programele de licenȚĂ - 12 septembrie 2019. liste candidaȚi admiȘi la programele de master- 12 septembrie 2019 . liste candidaȚi ÎnmatriculaȚi la programele de licenȚĂ - 18 septembrie 2019. liste candidaȚi ÎnmatriculaȚi la programele de master- 18 septembrie 2019 STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ NUMĂRUL DE LOCURI DISPONIBILE la data de 31 iulie 2019 PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 Programul de studiu Nr. locuri domeniu BUGET TAXĂ Ingineria autovehiculelor 0 0 Ingineria autovehiculelor (lb.engleză**) 0 34 Inginerie mecanică 0 2

Rezultate FINALE Admitere Septembrie 2019 - Licenț

 1. Rezultate admitere licenta -Sociologie Engleza- Septembrie 2019 13 Sep 2019 Sociologie-licenta-engleza-septembrie-2019.pdf. Ultimele noutati. Stiri Anunț important admitere. 09 Jul 2021
 2. Noutati in metodologia de admitere 2019: La inscrierea in facultate sau la confirmarea locului (pentru candidatii care se inscriu online), candidatii vor depune un singur dosar de inscriere, cu o singura fisa de inscriere si un singur rand de acte, indiferent la cate domenii de licenta se inscriu
 3. Admitere studii de licență - sesiunea iulie 2021 Info Candidații declarați respinși sau cei declarați admiși care renunță la locul ocupat la studiile universitare de licență își pot retrage actele de la secretariatul facultății la care au avut prima opțiune în zilele de 29 și 30 iulie 2021, între orele 9 și 14, [
 4. NOTĂ: Înmatriculările la LICENȚĂ se vor realiza în perioada 14-17 septembrie 2019 la Centrul de Admitere FȘEFI.Pentru programele de conversie profesională se prelungește perioada de înscrieri și înmatriculări până la data de 30 septembrie 2019
 5. ARHIVĂ 2019 - Admitere septembrie 2019. Arhivă - Licență 2019. Locurile rămase pentru sesiunea septembrie pot fi consultate.

Admitere licență - sesiunea septembrie 2019 - Facultatea

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere, nivel licență, pentru anul univ. 2019-2020. Regulamentul Concursului Oeconomicus Napocensis 2019. Criterii si programe admitere 2019 - nivel licenta. Anexa 1 Licenta - Fisa de inscriere 2019. Anexa 2 Licenta - Fisa de admitere cu optiuni 2019 programare admitere sesiunea septembrie 2019 ciclul i - licenȚĂ (06 - 19 septembrie 2019) created date: 3/20/2019 10:25:59 am. Data concursului: 11 septembrie 2019, ora 10.00 (prezentarea la sala programată la ora 9.00), exceptând programele de Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză) și Arbitrajul internațional (în limba engleză) care vor susține probele orale de competență lingvistică, eliminatorii, în data de 10 septembrie 2019, ora 10.00

Admitere Licență - Septembrie 2019 - Facultatea de

 1. 28 07 2019 1564357383-uvt-fd-informatii-admitere-licent--a---drept-septembrie-2019.pdf Descarcare fisier sau Vizualizare fisier 19 06 2019 Metodologia privind organizarea și desfășurarea Admiterii în ciclul de studii universitare de licență - 2019 Descarcare fisier sau Vizualizare fisie
 2. Examenele de licenţă / disertaţie se susţin online pe platforma microsoft teams. Încrierile se desfăşoară online în perioada 2 - 3 septembrie 2021; Susţinerea examenelor: 9 - 10 septembrie 2021. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente şi se va transmite doar dacă este complet la adresa de e-mail:. licenta.feaa@ugal.ro pentru examenul de licenţă
 3. Admitere 2019 Licenta si Masterat la Universitatea Spiru Haret. 3 din 4 absolventi USH sunt angajati in domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor Pana pe 30 septembrie 2019 te mai poti inscrie la Universitatea Spiru Haret, cea mai mare universitate particulara din Romania, in anul universitar 2019-2020, la cele 42 de programe de Licenta si 31 de Masterat din cele 14 facultati din 5.
Admitere Licenta - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Arhiva admitere septembrie 2019 Universitatea Națională

Admitere licență 2019 - Facultatea de Liter

15 septembrie 2019 - afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, în urma redistribuirii locurilor neocupate. * in data de 20.07.2019, 21.07.2019 in intervalul orar 9-13.00 se vor face inscrieri pentru admiterea la programele de licenta si master din cadrul FDS CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE STUDII DE LICENTA 2019. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE. la studii de licență, sesiunile iulie și septembrie 2019 la FEFS CONSTANȚA . C oncursul de admitere se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie.. Graficul de desfăşurare a concursului de admitere - sesiunea iuli Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea SEPTEMBRIE 2019 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget sau taxă prin depunerea documentelor necesare în zilele următoare: 20, 23 și 24 septembrie 2019 până la ora 14:00. Pentru locurile la. BUGET ADMITERE LICENŢĂ Sesiunea Septembrie 2019 . Listele finale ale candidaților admiși la examenul pentru studiile de licență - sesiunea Septembrie 2019 . FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA componentă a UNIVERSITĂŢII POLITEHINCA DIN TIMIŞOARA,. Rezultate admitere septembrie 2019 - licenţă. Publicat la 258/luni/am. Publicat în Anunțuri, Rezultate admitere. Linia română. Linia maghiară. Asistenţă Socială. Asistenţă Socială PH. Asistenţă Socială Rromi

Admitere în ciclul de licență 2019 - UniBu

ADMITERE LICENŢĂ Sesiunea Septembrie 2019 . Listele finale ale candidaților admiși la examenul pentru studiile de licență Candidați bacalaureați. Inginerie Electrică şi Energetică. Rezultate admitere licenta 2019 REZULTATE ADMITERE LICENȚĂ 2019 . I. Sesiunea iulie 2019-Lista candidaților, Sesiunea septembrie 2019 - Lista candidaților admiși și înmatriculați, în ordine descrescătoare a mediilor - Ingineria și Protecția Mediului în Industrie. Rezultate ADMITERE - sesiunea SEPTEMBRIE Calendar Etapă Perioadă Înscriere candidaţi 26.08.2019 - 12.09.2019 Concurs de dosare 13.09.2019 Rezultatele. ADMITERE LICENȚĂ. AUGUST-SEPTEMBRIE 2019 . Domeniul de licenţă Programul de studiu Locuri buget Locuri taxă Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice 3 14 Inginerie mecanică Ingineria mediului . Amenajări hidrotehnice și protecția mediului 1

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 CALENDAR: 02 - 15 septembrie 2019 - înscrierea candidaţilor Program: luni - vineri, orele 900 - 1400 sâmbătă, duminică, orele 900 - 1200 16 septembrie 2019 - afișarea rezultatelor la scrisoarea de motivație 17, 18 septembrie 2019 - contestații. Facultatea de Administrație Publică organizează o sesiune de admitere, în luna septembrie 2019, pentru studii universitare de licență, învățământ la distanță (ID). Numărul locurilor disponibile la specializarea Administrație publică (ID): 24 de locuri cu taxă. Înscrieri: 12-14, 16-21, 23 septembrie 2019. Detalii despre. TAXE DE STUDIU. METODOLOGIE ADMITERE. 5 august - 20 septembrie. A doua sesiune de admitere la studii universitare de LICENȚĂ. pentru locurile rămase vacante din Sesiunea iulie 2019. Oferta educațională pentru sesiunea a II-a poate fi consultată aici. Locurile disponibile pe fiecare program de studii și procedura de înscriere sunt. ADMITERE LICENTA - 2019. Admitere ARMM septembrie 2019 - calendar si numar de locuri. Informatii privind cazarea pe timpul admiterii !!! Admisi fara concurs, in urma simularii. Calendar de admitere ARMM - sesiunea iulie/septembrie 2019. Calendar de admitere - sesiunea iulie 2019. Regulament de admitere - an universitar 2019-202 - Sesiunea Septembrie 2019 - IMPORTANT: 1. Candidaţii Români de Pretutindeni care au fost declaraţi potențial admişi pe locurile cu bursă/fără bursă, în sesiunea Septembrie 2019, la Studii Universitare de Licență, trebuie să-şi confirme locul la studii obținut până pe data de 19.09.2019, ora 12.00 prin completare

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ. SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019. CANDIDAŢI ROMÂNI. Lista candidaţilor români admisi cu taxă de şcolarizare (descărcaţi aici, fişier pdf).. PRECIZĂRI IMPORTANTE Rezultate preliminare admitere septembrie 2019. Candidati admisi septembrie 2019. Candidati respinsi septembrie 2019

Licență - Facultatea de Liter

Admitere Licenta. Acas TESTE ONLINE. teste online de pregătire pentru admitere. View more. SESIUNEA IULIE 2021. Regulament admitere 2021. Informații admitere 2021. Documente privind accesul la studii a cetățenilor străini din state non-UE Rezultate admitere faza finala - 17 septembrie 2019 . LICENȚĂ - învățământ cu frecvență. CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI în ordine alfabetică. CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - continuare de studii. CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI - olimpici CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI - rromi CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI - absolvenți de licee din mediul rura Admitere - Septembrie 2019. Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu organizează concurs de admitere pentru ciclul de licență, anul universitar 2019-2020, miercuri 11 septembrie 2019, la programul de studiu Farmacie (cu durata studiilor de 5 ani) - 300 credite, din cadrul Facultăţii de Farmacie

ADMITERE 2019 LICENȚĂ Universitatea Petrol - Gaze din

Precizări (din Procedura-cadru privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și master pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor restricții de distanțare socială adoptată de Universitatea din Bucureşti). Modificările aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti pentru structura examenului de finalizare sunt. Admitere septembrie 2019. UTCB \ Blog \ Admitere septembrie 2019. 25 iulie 2019. Anunțul UTCB privind sesiunea de admitere din Septembrie 2019. Informații generale privind admiterea. Vă rugăm să urmăriți anunțurile care vor fi postate la începutul lunii Septembrie Vezi informațiile de la concursul de admitere 2019 - învăţământ cu frecvenţă SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 - Anunţ privind numărul de locuri libere şi plata taxei de studiu la ID (02.09.2019) Rezultate concurs de admitere, a II-a facultate - sesiunea septembrie 2019 (13.09.2019 înscrieri până la data de 30 iulie 2020, ora 14.00 pe adresa admitere@utcb.ro. afișare lista de eligibili : 30 iulie 2020, ora 15.00. confirmarea locului prin completarea Anexei 4 până la data de 31 iulie 2020, ora 14.00; afișarea listelor cu candidați admiși: 31 iulie 2020, ora 16.00. ADMISI-LICENTA-SEPTEMBRIE-IULIESEPT.-2019 Descarcă

Concurs de admitere pentru anul universitar 2019-2020. Rezultatele concursului de admitere după contestații. Lista candidaților în ordinea descrescătoare a punctajului - Sesiunea septembrie 2019 (a II-a facultate) Rezultate contestații - a doua facultate - Medicină. Anunt termen de depunere a contestatiilor - ses. sept. - a II-a facultate Doar candidații declarați admiși vor putea participa la proba de admitere din 13 septembrie 2019. Testul va începe la ora 11.00 și va avea o durată de o oră. Locația de desfășurare a testului de verificare a cunoștințelor de limbă engleză este Sala Festivă, str Gheorghe Marinescu, nr.38 Pentru programele de licență și master, concursul de admitere la facultățile Universității din București se desfășoară în perioada 8-30 iulie 2019, iar data limită de afișare a rezultatelor este 30 iulie 2019. În schimb, pentru programele de doctorat, perioada este cuprinsă între 2 și 20 septembrie 2019 Programare examen licenta/disertatie septembrie 2021 Rezultate provizorii iulie 2021 Orar anul universitar 2018 - 2019 semestrul II Rezultate admitere 2020 Admitere RISE Secretariat și personal administrativ Admitere licenta iulie 2021 Contact facultate. Str. Universității nr. 1, Oradea Campus II, Corp V, parter. Ghid de admitere, sesiunea septembrie 2019 Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași organizează o nouă sesiune de admitere în septembrie 2019 pentru următoarele locuri și specializări: La Facultatea de Medicină, specializarea Nutriție și dietetică - 11 de locuri cu taxă în lei și două pentru candidați cu liceul în mediul rural

Admitere licență septembrie 2019 - Facultatea de Istorie

Modalitati admitere Licenta 2020-2021 Modalitati admitere Master 2020-2021 Regulament organizare si desfasurare concurs de admitere 2020-2021 2019 Anunt sesiune septembrie Graficul confirmarii locurilor Licenta Calendarul concursului de admitere, studii universitare de Licenta, sesiunea IULIE si SEPTEMBRIE 2019 Lista candidati admisi septembrie 2019 DREPT. Lista candidati admisi septembrie licenta 2019 FSE. Lista candidati admisi septembrie master 2019 FS

Arhivă - Licență 2019 Admiter

Admitere licenta 2019 - acte necesare 2018 2019 Automatica si Calculatoare_admitere_licenta.pdf (573.9 KiB) Calendar admitere LICENTA 2018 si informatii utile. Stimați candidați la admitere licență, 16 IULIE 2018 ( primele rezultate ) 19 IULIE 2018 ( după prima etapă de confirmare admitere nivel licenȚĂ 2019 - 2020 Regulamentul de admitere al Facultăţii de Litere s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200, 277 și 304 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificăril

Facultatea de Constructii Civile, Industriale și Agricole Facultatea de Inginerie a Instalațiilor Facultatea de Hidrotehnică Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri Facultatea de Geodezie Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Facultatea de Utilaj Tehnologic Români de pretutindeni Calendar admitere licență septembrie 2019 Anunț candidați respinși licență iulie 2019 ASE va pune la dispozitie urmatoarele: informatii complete despre Admitere 2021 gasiti pe pagina admitere.ase.ro; pentru informatii curente, noutati urmariti-ne pe FB ASE, pe Instagram si pe grupul de Admitere 2021; Call center - tel.: 021.319.19.00/01 int.: 306, 360, 645, 723, 724 si 725; 0372.117.817/18/19 (intre orele 8.00 - 16.00); Online.

REZULTATE ADMITERE 2019. Sesiunea iulie 2020. Înscrierea candidaților: 06-26 iulie 2020 (Program de lucru: Luni-Vineri între orele 9 și 17; Sâmbătă și Duminică între orele 9 și 13) Desfășurarea probelor și afișarea listelor provizorii ce cuprind candidații admiși: 27 iulie 2020. Contestații: 28 iulie 2020 între orele 9 și 12 Teme propuse 2019 - 2020: Alege tema dorită: Metodologie de Finalizare a Studiilor: Citeste metodologia: Regulament de finalizare a studiilor: Citeste regulamentul: Procedura Antiplagiat: Vezi procedura: Tematica si bibliografia pentru sustinerea examenului de licenta in sesiunile iulie, septembrie 2020 si februarie 2021: Vezi temel ADMITERE SEPTEMBRIE 2019, NIVEL LICENȚĂ Perioada de înscriere, sesiunea septembrie 2019: 11 septembrie - 13 septembrie 2019, între orele 9 - 1 Sesiunea de admitere 2019. Sesiunea II (septembrie 2019) Sesiunea I (iulie 2019) Arhivă Studii de doctorat. Sesiunea de admitere 2021 Sesiunea de admitere 2019 Arhivă Educație. Studii de licență. 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 Arhivă Studii de masterat. 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-201

Admitere - UTCB - GEODEZIE

Cum se procedează? - Septembrie 2019 - ADMITER

admitere licenȚĂ 12 iulie 2021 29 iulie 2021 6 septembrie 2021 15 septembrie 2021. Pentru criterii de admitere, specializări, taxe, cifre de școlarizare și alte informații, SELECTEAZĂ FACULTATEA. Facultatea de Matematică şi Informatică. Admitere la Academia de Studii Economice din București - septembrie 2019 - la programele de studii universitare de licență, masterat, doctorat. de Smile Media Luni, 2 septembrie 2019, 10:30 Actualitate | Esenţia Precizări EXAMEN DE ADMITERE Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar ID - studii universitare de licență - sesiunea iulie-septembrie 201 9. Precizari cu privire la examenul de admitere la studii universitare de licență - Alte programe FPSE. Metodologia de admitere la studii universitare de licență - 2019

Admitere

Admitere Septembrie 2019: Studii universitare de licență

Universitatea din Bucuresti propune candidatilor la

Arhiva - Admitere Licență 2019 Universitatea Politehnica

Admitere pompieri 2021, regulament admitere 2021Criteriile de selectie | Facultatea de Ştiinţa şi