Home

Comisie gradinita combaterea violentei

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă important pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte dosarul comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei . 31 octombrie 2010, 21:06. 5 stele | 1 review. cuprinde plan de masuri, activitati in cadrul acestuia, plan operational, si alte documente necesar Responsabil Comisie, Prof. Moraru Marilena-Silvia Diriginţi Periodic Realizarea unor activităţi extraşcolare (artistice, sportive, culturale) care să stimuleze spiritul de echipă şi comunicarea între elevi şi care să constituie alternative educative de petrecere a timpului liber Responsabil Comisie, Prof. Moraru Marilena-Silvi ART. 62 Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului teritorial și local de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente școlii. În acest sens, Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar interacţiuni permanente lucreaza membrii Comisiei de prevenire si combatere a violentei,legal constituita la nivelul scolii noastre. Activitatea din cadrul comisiei va urmări următoarele obiective: OBIECTIVE : Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul scolii

Responsabil Comisie Ms. instr. Pietriceanu Romulus Membrii comisiei, Diriginţi semestrial 2. Pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială. Afisarea la avizierul elevilor a prevederilor ROFUI referitoare la 1.Chelaru Ioana - ciclul primar. 2.Luca Dorina - ciclul gimnazial. SUBCOMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA ACTELOR DE CORUPTIE. 1.Postelnicu Mihaela. 2.TDumitrache George. SUBCOMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI. 1.Luca Dorina. 2.Tudose Mihaela. SUBCOMISIA PENTRU DISCRIMINARE SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII Responsabil: BERINDEIE DIANA MARIA Membri: ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU BUZDUGAN DĂNUŢ IOAN. CURTICIU ADRIAN VASILE. MUREŞAN EUGENIA. POPOVICI PAUL - reprezentantul părinţilo grĂdiniȚa cu program prelungit si program normal iulia hasdeu,municipiul cÂmpina judeţul prahova strada m. kogalniceanu , nr. 41 tel. - 0244.372844/0244.334076 e-mail: centrulfinanciar.gr10@gmail.ro plan de combatere si prevenire a actelor de violenta an Școlar 2018-2019 strategia educaȚionalĂ forma de violenȚ combaterea violenței în mediul şcolar Director Responsabilul comisiei Septembrie 2017 Septembrie 2017 Octombrie 2017 2. Informaţii din domeniul legislativ: -elevi -cadre didactice -părinţi Dezbateri la nivelul unităţii de învăţământ privind normele legislative referitoare la securitatea şi siguranţ

 1. componenta comisiei de prevenire Și combatere a violentei in mediul scolar, an scolar 2009-2010 - Materiale comisie - Cabinetul Scolar de Asistenta Psihopedagogica, Scoala Nr. 3 Slobozia, Ialomita Despre moderato
 2. OBIECTIV 1 - Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pt exercita asupra elevilor, cadrelor didactice si a altor categorii de personal din cadrul unitatii scolare, provenite din partea unor perso ane straine de mediul scola
 3. area violentei Subcomisia de burse, ajutoare si programe sociale Documente specifice Comisia pentru programe si proiecte educative Decizie constituire comisii de lucru Comisie Anticorupție Arhiva Proiecte Europen
 4. Grădiniţa cu program prelungit nr.9 C.U.I.: 4038920 ADRESA: Aleea Tîrnavei Nr.18 LOC.: Satu Mare JUD.: Satu Mare COD postal 440145 TEL./ FAX. :+40-36-180-4852 WEB: www.gradinita9-satumare.ro E-MAIL: gradinita9sm@gmail.com si office@gradinita9-satumare.ro Comisia pentru prevenire și combaterea violenței în mediul școlar 1
 5. Plan operational de activitati privind reducerea fenomenului violentei in gradinita AN SCOLAR 2018-2019 RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA DE EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII anul scolar 2017-2018 Căutare: Caut

Dosarul Comisiei Pentru Prevenirea Si Combaterea Violentei

 1. Comisia de prevenire şi combatere a violenţei - plan managerial. Plan mg violenta 2010,11. View more presentations from econsiliere. Publicat de eConsiliere la 12:42. Etichete: prevenirea şi combaterea violenţei. Postare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire. Abonați-vă la: Postare comentarii (Atom
 2. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA COLEGIUL FERDINAND I Comuna MĂNECIU TEL/FAX 0244295020, liceultehnologicmaneciu@yahoo.com. PP NALLL AA NN DDD EEE S MMM U ĂĂĂR SS I UU RR II. PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ AN ŞCOLAR 2018 - 2019. 1
 3. area violentei, a faptelor de coruptie, discri

PLAN OPERATIONAL AL C.E.A.C. 2019-2020. Raport anual de evaluare internǎ a calitǎţii pentru anul şcolar 2018-2019. REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 MUNICIPIUL CÂMPINA. STRATEGIA DE EVALUARE INTERNA A CALITATII 2018-2022 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ROSTOGOL CĂLĂRAŞI Str. Bărăganului, nr.34, Loc.Călăraşi, Jud. Comisia pentru prevenire și combaterea violenței în mediul școlar este alcătuită din 4 Responsabil comisie, Ioniță Ecaterina

I. Dreptul de a nu fi discriminat şi combaterea discriminării 1. Complexitatea noţiunii Termenul discriminare este curent utilizat dincolo de domeniul dreptului, al ştiinţelor umane şi politice. El a intrat în limbajul comun. Acest fapt demonstrează gradul de conştientizare, astăzi, a existenţei unei problematici a discriminării şi mobilizarea pe care obiectivul combateri Grădinița cu Program Prelungit Căsuța poveștilor Cluj-Napoca 400148, București,22, Cluj-Napoca Tel/fax 0264/429025 Email:grad_casutapovestilor@yahoo.com www.gradinita-casuta-povestilor.ro REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE , AN ȘCOLAR 2018-2019 3 CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE Art. 1 Planificarea activit ăţ ilor Comisiei pentru prevenirea ș i combaterea discrimin -Ziua internationala pt. eliminarea violentei impotriva femeii-25 noiembrie. -Prin intermediul şedinţelor de lucru.-Activităţi realizate de către întreaga comisie în colaborare cu profesorii, părinţii, elevii. Membrii comisiei. Membrii comisiei Direcţii de acţiune Direcţiile majore de acţiune ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii sunt: 1. implementarea principiului tratamentului egal şi al egalităţii de şanse elevilor Şcolii Gimnaziale Gheorghe Lazar, prin aplicarea legislatiei în vigoare: Legea educaţiei.

ARGUMENT Educația incluzivă este definită[1] ca procesul de a se adresa și a răspunde diversității nevoilor tuturor copiilor/tinerilor prin intensificarea participării la procesul de învățare, la împărtăşirea ideilor despre culturi și comunități diferite și la reducerea excluziunii din și în educație. Aceasta implică schimbări și modificări în conținut, abordări. Academia.edu is a platform for academics to share research papers Colegiul Economic Partenie Cosma str. Armatei Romane nr. 1F, Oradea Telefon: 0259 472 674, Fax: 0259/43685 2 Obiective generale 1. Activitatea managerială 1.1 Realizarea documentelor de proiectare managerială 1.2 Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 1.3 Autoevaluarea activităţii manageriale 1.4 Plan de dezvoltare personală ca manager 2. Resurse materiale şi financiare 2.1 Resurse materiale 2.2 Resurse financiare 3. Resurse umane 3.1 Personal didacti

prevenire a violentei in mediul scolar Sala de Festivitati CNME 21.11.2018 Musat Luciana Radu Maria Mitrea Cristina 90 elevi, Clasa a-V-a A, a-VI-a A, a-VI-a B 6 Educatie juridical CNME 9 octombrie 2018 Spiridon Cristina Clasa a-X-a G 7 Ziua Europeana a Limbilor CNME 26.09.2018 Cosma Mihaela Urian Liliana Chinole Ilean Metodica Predarii Activitatilor Instructiv Educative in Gradinita de Copii. sonoritati_activitate_grad.doc. 0 21 Regulament Concurs. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI IN MEDIUL ŞCOLAR AN ŞCOLAR 2017 - 2018. raport_comisie_violenta Intocmit, Responsabil comisie, Prof. Mihai Stefania. PROCES VERBAL Incheiat astazi, 06.10.2015, cu ocazia desfasurarii activitatii Spune NU violentei, din cadrul Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar/disciplina si combaterea abandonului scolar/prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii

6. COMISIA PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR : responsabil Radu Irina 7. COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA DISCRIMINARII SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII : responsabil Neacsu Gabriela 8. COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN : responsabil Isari Ionut 9. COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA ABANDONULUI SCOLAR. P.O.12 - Prevenirea, combaterea si monitorizarea violentei in scoala (vol.II pag. 58) - nr. 12 / 15.02.2015 P.O.13 - Functionarea comisiilor metodice si a comisiilor tematice (vol.II pag Decizie comisie de inscriere; Prevenirea si combaterea imbolnavirilor cu SARS-COV-2- Hotarari. Scoala dupa scoala. Ordin 3300/2021 - Scoala dupa scoala ; HOTARARE C.A. PRIVIND SUSPENDAREA CURSURILOR LA GRADINITA 14 ZILE ; HOTARARE C.A. PRIVIND INCEPEREA SEMESTRULUI II AN SCOLAR 2020-2021 ; Platforma națională de informare despre vaccinarea.

COLEGIUL TEHNIC Nr. 2 TG-JIU III. CAUZE POSIBILE ALE ABSENTEISMULUI 1. care ţin de personalitatea şi starea de s ănătate a elevului : motiva ţie şcolar ă sc ăzut ă, lips ă de interes, încredere sc ăzut ă în educa ţia şcolar ă, oboseal ă, anxietate, autoeficacitate sc ăzut ă, imagine de sine deteriorat ă, sentimente de inferioritate, abilit ăţi sociale reduse, pasivitate. Grădiniţa 9 cu program prelungit. POVESTEA GRĂDINIȚEI . Autori: Profesor Barabas Eva, Profesor Ponțoc Daniela. Educația copiilor de vârstă preșcolară a fost considerată importantă încă de pe vremea marilor gânditori din Grecia Antică ( Platon, Aristotel). În Europa primul institut de educație a copiilor preșcolari a fost organizat în Turingia de către pedagogul german.

-Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ - Măsurile pentru desfăşurarea activităţilor de către persoanele care au acces în cadrul unităţii de învăţământ, în condiţii de siguranţă, în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu SARS-COV-2, în perioada 2-12 iunie 2020 și în timpul examenelor național Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pot exercita asupra preşcolarilor şi a tuturor salariaţilor grădiniţei, provenite din partea unor persoane unde este amplasată grădiniţa. Marcarea unei treceri de pietoni. Administratorul grădiniţei Agent şef de poliţie, Responsabil Comisie.

Salvati Copiii Romania a lansat miercuri, 7 octombrie 2015, o noua campanie pentru combaterea violentei asupra copiilor. Organizatia atrage atentia ca orice comportament de violenta impotriva unui copil nu doar il raneste, fizic sau emotional, dar ii ofera un model de actiune pe care copilul de astazi, viitor adolescent, tanar, adult, il va. Montat gresie gradinita X 1. RESURSE UMANE 1. A) ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 33 de DENUMIRE COMISIE Nr. inregistrare Presedinte Membri Comisia de evaluare si asigurare a calitatii 112/ Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar 117/ 18.09.2015 Stoian Florentina Vasiliu Laura Filip Li M.comisie pentru prevenirea si combaterea discriminării si promovării interculturalității. Secretar CA. 2. STAICU VASILICA. Mijlocie A. 25-monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă. Responsabil comisia control managerial intern. M.comisia pentru combaterea violenței. M.comisia olimpiade și concursuri școlare. 3. RADU LILIANA.

Comisia violenta, anticoruptie - scoalaradovanu

 1. Responsabili Comisie Curriculum si CDS Resp. Comisie combatere violenta Resp. Comisie notare ritmica Directori Responsabili CM 2017 Decembrie 2017 lanuarie Validarea graficului de pregatire suplimentara in vederea Evaluarii Nationale si a concursurilor si olimpiadelor scolare Sprijinirea elevilor cu dificultäti de învätare / risc de abando
 2. PDI 2016-2020. Plan Managerial 2018-2019. Plan Operational 2018-2019. Proceduri Operationale 2018-2019. Procese verbale ale Cosiliului profesoral. Procese verbale CA. Proiect de incadrare 2019-2020. Proiect educational Gradinita-Familie. Protocol de colaborare Scoala Valcelele -ISU Buzau
 3. Decizie responsabil programe și proiecte educative școlare și extarașcolare. 18. Decizie responsabil prelucarea datelor cu caracter personal. 19. Decizie Școala altfel. 20. Decizie întocmire orar și serviciu pe școală. 21. Decizie comisia pentru asigurarea siguranței transportului școlar și grafic
 4. uarea numarului de elevi cu note scazute la purtare din cauza absentelor sau a actelor de indisciplina; Îmbunatatirea frecventei in anul scolar 2009- 2010; Reducerea fenomenului de violenta scolara; Dinamizarea consiliului elevilor prin initierea si.
 5. Astfel, potrivit Digi24 citand un comunicat MAI, 10 mii de politisti si 1.600 de jandarmi vor fi alocati in intreaga tara. Politistul de scoala va face parte dintr-o comisie pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, care se va constitui la nivelul fiecarei unitati scolare, el putand lua legatura cu directorii scolilor si cu.

6. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a ..

prevenirea si eliminare violentei / interculturalitate. subcomisia de disciplina (elevi-personal didactic si nedidactic) subcomisia pentru prevenirea actelor de coruptie in educatie; subcomisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii; subcomsia pentru frecventa , combaterea absenteismului si abandonului. Raport de activitate - comisie metodică - limbă și comunicare . 21 iunie 2018, 18:56. 0 stele | 0 review-uri. Raport de activitate elaborat in cadrul comisie metodice limbă și comunicare, pe semestrul I, anul școlar 2017-2018. Raport de activitate - comisie metodică - limbă și.

Materiale comisie - Cabinetul Scolar de Asistenta

 1. -Legea 35/2007 privind prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar-OMECTS 4292/24.05.2011 privind structura anului scolar 2013-2014-Ordinul MECT nr. 4686/5.08.2008 privind aprobarea Planurilor-cadru de invatamant pentru . clasele I-II-Ordinul MEC nr. 5198 /1.11.2004 privind aprobarea programelor scolar epentru clasele III-I
 2. - OMECTS nr.4390/07.06.2012 privind infiintarea Consiliului National pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar; - Rolul educatiei si formarii in materializarea strategiei Europa 2020
 3. Raport de activitate - comisie metodic - limb i comunicare . 21 iunie 2018, 18:56. 0 stele | 0 review-uri. Raport de activitate elaborat in cadrul comisie metodice limb i comunicare, pe semestrul I, anul colar 2017-2018. 09/07/2019 - 17:32 La prima vedere , gradinita poate parea doar un loc de joaca , un spatiu unde parintii ocupati isi pot.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. AL DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ. A MUNICIPIULUI TARGOVIŞTE . CAPITOLUL 1 D ISPOZITII GENERALE Art. 1.1. - În temeiul art. 36 alin (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală-republicata, Consiliul Local al Municipiului Targoviste adoptă prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Directiei de. 1 Aprobat în CP din 14.10.2020 Avizat în CA din 14.10.2020 Nr. 1833/15.10.2020 GRAFICUL/TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 Nr Codul Etic al Profesorului prevede interzicerea meditatiilor pe care profesorii le dau catre copiii din propria clasa. De asemenea, documentul interzice solicitarea, acceptarea sau colectarea de catre personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri, precum si impunerea unor materiale auxiliare contra-cost. Fostu Activități GPN Micești, educatoare Căciulă Luminița. 21.12.2016 În data de 21.12.2016 , elevii și profesorii Scolii Gimnaziale Nr.1 Micesti, participanti la activitatea Transformarea deşeurilor in lucruri frumoase'' din cadrul proiectului educaţional S.O.S PLANETA! Prin aceasta activitate cadrele didactice participante au subliniat importanţa reciclarii în demersul nostru.

Comisia pentru prevenirea violentei, a coruptiei si

Constatări: Disciplina Limba si literatura romana:- numărul relativ constant al elevilor care au obtinut note sub 5 ( 3 elevi in anul scolar 2010-2011, fata de 2 elevi in anul scolar 2009-2010);- promovabilitatea relativ constanta ( 95,52 % in anul scolar 2010-2011, fata de 96,23 % in anul scolar 2009-2010);- numarul notelor bune si foarte bune, intre 8,00 -10 a fost constant ( 36 elevi in. Primaria Orasului Cugir > Primarie > Servicii subordonate > Asistenta Sociala > Regulamente de organizare si functionar Concurs de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational - Seria a 17-a. Rezultatele inregistrate in urma desfasurarii concursului organizat de catre Inspectoratul Scolar al Judetului/Municipiului: VASLUI, SERIA a 17-A A Invatatorilorraport activitate comisie metodica limba si comunicare . 23 septembrie 2013, 10:32. 0 stele | 0 review-uri. Raport anual de activitate pentru comisia metodica limba si comunicare raport activitate comisie metodica limba si comunicare Raport de activitate a comisiei metodice Matematica si Stiinte Semestrul I/ a În proiectul de Buget pe 2019, adoptat de Guvern, una dintre priorităţile Ministerului Educaţiei la capitolul învăţământ preuniversitar este susţinerea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A..Este apoi precizat şi motivul susţinerii: asigură manuale, incluzând variantele digitale. Potrivit Ordinului publicat în Monitorul Oficial Ministerul a renunţat la.

Rapoarte - Gradinita nr

Metode de interventie in terapia copiilor cu CES Schimb de experienta intre Gradinita Speciala si CLIP CLIP Participant Barbu Laura 18.02.2015 26. Studiu de caz - Modalitati de interventie in cazul copiilor cu ADHD Comisie metodica CLIP Participant Barbu Laura 25.03.2015 27 I.2 b.1) Structura gradinita nr. 59 Prin hotararea Consiliului Local Municipal nr. 55/27.02.2014 s-a decis ca, incepand cu anul scolar 2014-2015, gradinita nr. 59 sa devina structura scolii Anton Pann, din urmatoarele motive: - In cartierul Lacu Dulce nu exista nicio institutie de invatamant prescolar Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 202 oferte in Vrancea si 119 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Cele mai multe locuri de munca disponibile in Vrancea sunt cele pentru operator confectioner industrial (105)

Download File PDF Raport De Activitate Comisia Metodica A Invatatorilor Raport De Activitate Comisia Metodica A Invatatorilor As recognized, adventure as capably as experience not quite lesson, amusement, as capably as deal can be gotten by just checking out a books raport de activitate comisia metodica a invatatorilor moreover it is not directly done, you could believe even more jus Comisia pentru prevenirea violentei, a coruptiei si discriminarii; Comisia pentru programe si proiecte educative; Decizie constituire comisii de lucru ; Comisie Anticorupție; Arhiva; Proiecte Europene; Orar. Orar 2020-2021; Orar 2019-2020; Orar 2018-2019; Orar 2017-2018; Orar 2016-2017; Orar 2015-2016; Orar 2014-2015; Orar 2013-2014; Orar 2012. Art.53. Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar (1) La nivelul Şcolii Gimnaziale, Comuna Văleni, Judeţul Neamţ functioneaza Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenta in unitatile de invatamant PROGRAMUL GRADINITA PRIETENOASA PLAN DE MASURI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA ACTELOR DE VIOLENTA. PLAN MANAGERIAL COMISIE PREVENIRE SI COMBATERE A VIOLENTEI (1) (1) 12 septembrie 2018 11 octombrie 2018 de Şcoala Vărbila Categorii: Uncategorized Lasă un comentariu

e Consiliere: Comisia de prevenire şi combatere a

43. - (1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal in cadrul saptamanii de lucru de 40 de ore, precum si in cadrul saptamanii de lucru comprimate este prevazut in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament intern. (2) Derogarile individuale de la acest program pot fi aprobate numai de conducerea Angajatorului Conform actelor normative specifice inspectorul general este responsabil în mod direct de prevenirea și combaterea segregării prin Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discrimininarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii, instituită în acest scop, dar nu stim în ce măsură există o. Proiectul IMPREUNA IMPORTIVA VIOLENTEI 2013 - Acțiune stradală. Uniunea Femeilor Bihor Oradea este o organizatie neguvernamentala, apolitica, ecumenica, non- profit infiintata in baza Hotararii nr. 19 / 22 feb 1996 a Judecatoriei Oradea, care isi desfasoara activitatea prin voluntariatul membrelor organizatiei, contribuind astfel la. Fiecare comisie are un responsabil. Periodic, comisiile/comitetele pe probleme îşi prezintă activitatea în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral. Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scola Dispozitie primar nr. 42 din 02.03.2020 Constituire Comisie pt. recensamantul general agricol 2020 (Adaugat la data 02.03.2020) Vizualizare. Dispozitie primar nr. 41 din 02.03.2020 Constituire comisie recensamantul populatiei si locuintelor 2021 (Adaugat la data 02.03.2020) Vizualizar

Adresă // Telefoane Centrală. Ministerul Educaţiei. Str. General Berthelot 28-30 / Sector 1 / 010168 / Bucureşti Tel. Centrală: 021/405.62.00 & 021/405.63.0 Scopul serviciului social Centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc din Orasul Titu, judetul Dambovita este de prevenire a excluziunii sociale și a abandonului școlar pentru copiii cu vârsta între 6-15 ani prin : asigurarea sprijinului și a supravegherii la efectuarea temelor, organizarea de activități de recreere și socializare adecvate vârstei copiilor combaterea absenteismului e andonuluišcolar COñiSla petifru omisia programe educative partenenate perfectionare formare continuä eliminarea violentei, a iscriminärii 9i a faptelor isia lapte corn Isla e manageOêl inter Comisii Cornisia de proiecte programe educative colare extra§colare Comisia pentru Cornisia C omisiaE1tru PS de către o comisie specială creată de fondator și administrația instituției şi se aprobă/se resping de către Consiliul de administraţie al instituţiei. legate de prevenirea violentei si abuzului asupra copiilor, prevenirea/ combaterea coruptiei, sanatate si nutritie. XI REGULAMENT. DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ŞCOLII GIMNAZIALE CONSTANTIN TEODORESCU ŞOLDANU . CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE ART. 1. Unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială Constantin Teodorescu, cu sediul in comuna Şoldanu, strada Constantin Teodorescu nr.3, CIF 24834607, e-mail: This email address is being protected from spambots

Prevenirea si combaterea violentei Liceul Teoretic

CEAC 2019-2020 - Gradinita nr

1 Scoala Gimnaziala nr 112 Str. Patulului, nr 2 Sector 3, Bucuresti Tel/fax: 0213483331 Raport cu privire la activitatile educative extrascolare si extracurricular Grădiniţa are 2 săli de clasă, cancelarie, sală de material didactic, o sală în care îşi desfăşoară activitatea clasa 0, centrală proprie, geamuri de termopan. Şcoala are magazie pentru depozitarea combustibilului solid (lemn)şi un grup sanitar care a fost construit în 2010, cu cabine pentru fete, băieţi şi cadre didactice RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI AN SCOLAR 2017-2018 . SEMESTRUL I . Prezentul raport de activitate a fost intocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice, precum si in baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat si contabilitate referindu-se la perioada 1.09.2017 - 2.02.2018 My Joomla CMS. LICEUL TEORETIC ION CREANGĂ TULCEA Învățat este omul care nu termină niciodată de învăța PLAN DE ACTIVITĂTI 2015-2016. plan_managerial_invatatori_ed_2015-2016. responsabilitati CMI. MACHETA_ INVATAMANT PRIMAR_2 014-2015. PLAN ACTIVITATI COMISIA METODICA INVATATORI 2014-2015. RESPONSABILITATI MEMBRI CMI. GRAFICUL ASISTENTELOR. Documente necesare in dosarul unei comisii la nivel de scoala

Grădiniţa Cu Program Prelungit ,,Rostogol Călăraş

 1. Raport de activitate - comisie metodic - limb i comunicare . 21 iunie 2018, 18:56. 0 stele | 0 review-uri. Raport de activitate elaborat in cadrul comisie metodice limb i comunicare, pe semestrul I, anul colar 2017-2018
 2. Derularea unor proiecte , programe pentru prevenirea si combaterea abandonului, a absenteismului , a violentei in mediul scolar ; Implicarea in proiecte ERASMUS . Crearea Asociatiei parintilor . Construirea unor relatii la nivelul scolii bazate pe colaborare , competitivitate, echilibru , respect reciproc
 3. Lazar Adina Maria(Gradinita cu P.N. Malaiesti) a sustinut Cercul Pedagogic (partea teoretica), cu tema :Impactul aplicarii noului Curriculum in invatamantul prescolar, iar Buhus Marilena-Profesor inv.presc.(Gradinita cu P.N. Goga) , ne-a oferit mai multe detalii privind aplicarea teoriei ,intr-o prezentare Power Point Exemple de buna.
 4. Ea include 4sali de clasa, 1 sala pentru gradinita, 1 birou, cancelarie pentru cadrele diactice, 1 sala biblioteca, curtea scolii. 3.2. cu reprezentanţi ai Poliţiei şi cu alţi factori responsabili in scopul asigurarii sigurantei elevilor ,combaterea violentei , prevenirea delicventei juvenile; comisie metodică.

CA din 15.09.2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCORŢENI. RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII. PE ANUL ŞCOLAR 2014 - 2015. Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2014- 31.08.2015 Elevii cu 10 la examenele nationale vor primi bani: 3.000 de lei pentru Bac si 1.000 de lei pentru Evaluarea Nationala • Calendar Admitere la Liceu 2021-2022, etapa a III-a. Cererile se depun in perioada 9-13 august • Proiectul Primul ghiozdan continua. Ghiozdane gratuite pentru elevii de clasa I • Plata cu ora 2021. Calendar, model de Cerere, Metodologie • Proiect de lectie la. 100% ai dreptate eftimie. Orice violenta a jandarmilor de aseara = violenta jandarmilor 10 august. N am nici un dubiu ca o sa vedem din nou dubla masura la politicienii nostri. Pnl, usr si iohanis o sa spuna ce spunea psd in 2018 si psd, aur o sa spuna ce spuneau usr, pnl si iohanis atunci.

Activitatea comisiei metodice a avut un spectru larg, cadrele didactice participând atât la consfătuirile cadrelor didactice, din data de 09.10.2018, la Grădiniţa PP Nr. 3, Timişoara, tema abordată fiind: Noul Curriculum, responsabilele cercului pedagogic fiind Prof. Piloskar Manuela şi Prof. Lazăr Daniela, cât şi la schimburile de. Mars in Capitala, pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor Aproximativ 150 de persoane, majoritatea tinere, au participat la un mars de protest in Capitala, sambata, pentru a cere oprirea violentei impotriva femeilor, privita din ce in ce mai des ca ceva firesc, dar si masuri ferme din partea autoritatilor, in special a. Geometria diferențială este o ramură a matematicii, care îmbină geometria analitică cu analiza matematică. Geometria diferențială este știința care studiază curbele și suprafețele cu mijloacele analizei, în special prin calcul diferențial și integral, cu scopul de a calcula lungimea totală sau parțială a unei curbe precum și alți parametrii ai acesteia cum ar fi. Primul, deblocarea platii stimulentelor prin analiza de catre o comisie sindicate - minister, sa vedem modul cum directorii au repartizat. Vrem ca cei care au muncit, cei care sunteti aici, sa fiti rasplatiti, sunt convins ca marea majoritate ati muncit, nu vreau ca directorii sa fie beneficiari ai stimulentelor Anexa 4 Proces verbal ISJ Scoala.doc — Microsoft Word Document, 295 kB (302080 bytes

Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Violenta Domestica, Provocari Si Solutii, Author: Asociatia Femeilor Sibiu, Length: 89 pages, Published: 2019-08-0 în ziua de luni, 20 decembrie 2010, ora 13:00, in sala de conferinte a Filialei Cosânzeana a Bibliotecii din Oneşti, cu sediul în Bulevardul Republicii, nr. 43, la parterul corpului B al Şcolii George Călinescu, în scopul evidenţierii rolului şi importanţei comunicării în medierea conflictelor din mediul şcolar.Au fost invitaţi să participe directori de colegii, licee şi. Codul etic interzice limbajul obscen si cadourile sau banii la examene. Proiectul unui cod etic in educatie interzice profesorilor orice forma de limbaj cu caracter obscen, vulgar sau aluziv, precum si exploatarea elevilor si primirea de bani si cadouri pentru examene, inscrierea la olimpiade ori alte favoruri