Home

Legea concurentei actualizata 2022

Actul modificator. Sumar. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale. (M. Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019) O.U.G. nr. 25/2019. (M. Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019) - modifică: art. 1^1 lit. d) și e) În M. Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019, s-a publicat O.U.G. nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri. We would like to show you a description here but the site won't allow us

(la 19-04-2019, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 20 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019) (6) Întreprinderile transmit la cererea Consiliului Concurenței prețurile de vânzare a produselor comercializate de acestea, în vederea realizării de analize, studii de piață sau comparații de preț incluse în platformele online destinate informării. (la 15-06-2019, Alineatul (1) din Articolul 14^2 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 16 aprilie 2019) (2) Prin contractul de atribuire în gestiune se stabilesc toate condițiile în care se desfășoară serviciul de transport concesionat, pe baza autorizațiilor taxi atribuite fiecărui transportator autorizat, pentru autovehiculele deținute și. Art. I. - Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art industrială, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii; ----- Lit. c) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006. d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale ..

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 1 septembrie 2019 - spiralat corespondenta cu reglementarile anterioare, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarari prealabile, legislatie conexa si index alfabeti 676/2019; Regulament 1829/2019; OUG 23/2020; Ultimul amendament în 12 februarie 2020. Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziții generale SECȚIUNEA 1 Obiect, scop și principii Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează modul de realizare de către entitățil Modificarile privind Legea concurentei. In Monitorul oficial nr. 490, a fost publicata Legea nr. 149/2011 de aprobare a OUG nr. 75/2010 privind modificarea Legii concurentei nr. 21/1996. LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 Prezenta lege are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor. ART. 2 (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, săvârşite de Legea Concurentei (Legea 21/1996) - modificari. OUG 75/2010 - privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 a fost modificata de Legea 149/2011. In acest fel, Legea 21/1996 a suferit modificari/completari la articolele: Art. 2 , Art. 3 , Art. 5 , Art. 6 , Art. 8 , Art. 9 , Art. 10 , Art. 17 , Art. 20 , Art. 22 , Art. 24 , Art. 26.

lege5.r

 1. Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019 Lege 293/2020 17.12.2020 464. PL-x 464/14.10.2019: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Romăne la promulgare 05.07.2021 465. PL-x 465/14.10.2019
 2. Legea Concurentei (L 21/1996) - cautiunea platita conform Codului de Procedura Fiscala. Art. 471 din Legea Concurentei Nr. 21/1996 a fost modificat de Legea 149/2011 prin actiunea acesteia asupra OUG 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
 3. Legea 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul functionarilor publici. Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice. Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce.
 4. având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2019 referitor la Raportul Comisiei din 15 iulie 2019 privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2018, având în vedere raportul din 4 aprilie 2019 intitulat Competition policy for the digital era (Politica în domeniul concurenței pentru era digitală), elaborat de experți la nivel înalt din cadrul Comisiei Europene
 5. Consiliul Concurentei va transmite camerelor de comert si industrie teritoriale actele de decizie adoptate pentru cazurile de concurenta neloiala care constituie contraventie, conform prevederilor prezentei legi
 6. Legea achizitiilor publice a fost din nou modificata. In M.Of. nr. 106 din data de 12 februarie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziilor publice ( OUG nr. 23/2020 ). Modificarile vizeaza o serie de acte normative primare din.
 7. istrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Ad

LEGEA-CADRU nr. 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Legea salarizarii aplicabila in anul 2019, prin modificarile si completarile aduse in 2018 (SI) de: - Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare; - Ordonanta urgenta 107/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene; - Legea 287/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului. Art. 135 - Economia. 1) Economia Romaniei este economie de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta. (2) Statul trebuie sa asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie; b) protejarea intereselor nationale in activitatea economica, financiara. Art. 1. Comerciantii sint obligati sa-si exercite activitatea cu buna-credinta si potrivit uzantelor cinstite. Art. 2. Constituie concurenta neloiala, in sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea comerciala sau industriala. Art. 3

LEGE 21 10/04/1996 - Portal Legislati

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii in vigoare : 22 decembrie 2001 Forma actualizata valabila la data de : 16 martie 201 Legea asociatiilor de proprietari nr. 196/2018 actualizata 2021- Capitolul V - Organizarea si functionarea asociatiilor de proprietariCapitolul.. LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 (*actualizata*) privind achizitiile sectoriale (actualizata pana la data de 11 ianuarie 2017*) EMITENT PARLAMENTUL ----- Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Capitolul I Dispozitii generale Sectiunea 1 Obiect, scop si principii Articolul Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 3 decembrie 2013 Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 5. Legea 85/2006 - legea insolventei actualizata 2013. Legislatie comerciala | 0 comentarii. Legea 85/2006 forma actualizata la luna iunie 2013 a suferit urmatoarele modificari: OUG 86 din 8 noiembrie 2006; DECIZIA 1.137 din 4 decembrie 2007; OUG 173 din 19 noiembrie 2008; Legea 277 din 7 iulie 2009; Legea 25 din 2 martie 2010; Legea 169 din 14 iulie.

Atasat gasiti OUG 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice adoptata in 24 mai 2018, publicata in Monitorul Oficial nr. 459 din 4 iunie 2018, in vigoare din 4 iunie 2018. Totodata veti regasi Legea 98/2016 consolidata (s.n. actualizata la zi) si Legea 101/2016 consolidata (s.n. Actualizata 19 septembrie 2019. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, precum si extrase din Codul civil.

LEGE 38 20/01/2003 - Portal Legislati

 1. istratia publica (actualizata pana la data de 13 decembrie 2010*) EMITENT: PARLAMENTUL ----- *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 februarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic.
 2. a un nou draft al legii concurentei neloiale, pe care sa-l adopte in toamna Parlamentul. Vom incerca sa impingem tot mai mult, in lege, aceste fapte de concurenta neloiala intr-un spatiu care nu afecteaza spatiul public si sa fie indreptate catre mediere, a spus Chiritoiu, intr-o conferinta cu tema medierea si protectia consumatorilor, avand ca subiect.
 3. DESCRIERE. Legea Concurentei, considerata cea mai buna carte de acest gen la nivel european, disponibila si in limba romana. Musliu & Asociatii a lansat astazi, 19 Mai 2016, primul tratat de dreptul concurentei tradus in limba romana si una dintre cele mai importante carti de acest gen la nivel european: Legea Concurentei - Editia a VII, ai.

Legea nr. 11/1991 privind concurenta neloiala a fost ..

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative 09/06/2021. PROIECT Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile standardizate și protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul. Art. 29. - Prezenta lege se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1994*).r Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 62/1968, cu modificarile r ulterioare, H.C.M. nr. 139/1969, Decretul nr. 49/1982, Decretul-lege nr. 50/1990, precum si orice alte dispozitii contrare.r

a) din Legea 50/2019, actualizarea dupa data de 18.03.2019 a manoperei pentru contractele de lucrari se va face aplicand CAM 0,27%, este corect? 2. Ce solutie se poate aplica pentru un contract cu manopera actualizata dupa data de 18.03.2019 folosindu-se CAM 0,3375%, fiind intocmita si situatie de lucrari cu 0,3375% CAM Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor.

 1. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public (actualizata pana la data de 16 octombrie 2006*) EMITENT: PARLAMENTUL; *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001. Aceasta este form
 2. Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata 2013 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 8 februarie 2013 Republicata in temeiul art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.
 3. im brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program.
 4. Legea 11 1991 actualizata privind combaterea concurenţei neloiale publicata in Monitorul Oficial nr. 24 din 30.1.1991. Actualizata prin Lege nr. 298/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale 12 iunie 2001 si Legea concurenţei nr. 21/1996 30 ianuarie 1997 M. Of. 88/1996 Art. 4
 5. LEGE nr 21 din 10 aprilie 1996 (actualizata) -Legea concurentei.pdf 2014-10-09 HOTARARE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571-2003 privind Codul fiscal.pd
 6. Legea 55/2020. Noile modificari privind bugetarii in starea de alerta. Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 396 si reglementeaza mai multe aspecte pe parcursul starii de urgenta. In domeniul muncii si protectiei sociale, sunt.
 7. §3. Caracteristicile dreptului european al concurentei /83 §4. Locul dreptului concurentei în dreptul românesc si legatura cu alte ramuri de drept/89 §5. Izvoarele dreptului european al concurentei/92. Sectiunea 3. Rolul si importanta dreptului concurentei pe plan intern si comunitar. Principiile dreptului concurentei /99. 1§

Sectiunea a III‑a - Rolul Consiliului concurentei in prevenirea, depistarea, investigarea si sanctionarea practicilor anticoncurentiale prevazute in Legea concurentei nr. 21/1996 / 161 Sectiunea IV - Raspunderea juridica pentru savarsirea practicilor anticoncurentiale si a altor fapte de concurenta neloiala prevazute in art. 5 alin Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 actualizata privind liberul acces la informatiile de interes public Emitent: Parlamentul Publicata in: Monitorul Oficial Nr. din 23 octombrie 2001 Text in vigoare incepand cu data de 16 octombrie 200 Forma actualizata valabila la data de : 15 ianuarie 2019 Prezenta forma actualizata este valabila de la 17 iuIie 2016 pana la data selectata * ) Notä CTCE: Forma consolidatä a Legii nr. 544/2001, publicatä in Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001, la data de 15 ianuarie 2019 LEGEA 544 din 12 octombrie 2001 (actualizata), privind liberul acces la informatiile de interes public precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;----- ORDIN nr. 1.879 din 16 decembrie 2019 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe. Referitor la CONCURENTA NELOIALA. Una din problemele importante cu care se confrunta antreprenorii din domeniul floristic, in special florariile, este CONCURENTA NELOIALA. Va rog sa analizati informatiile de mai jos si sa vedeti in ce masura legislatia ne ajuta sau/si care ar fi neajunsurile acestui cadru legal

Editia a 7-a a culegerii Legislatia intreprinderilor include acte normative ce reglementeaza constituirea, functionarea si desfiintarea celor mai intalnite forme de organizare a mediului de afaceri - societatile si persoanele fizice autorizate: Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si alte acte care. Opinie comuna a presedintelui ANAP si a presedintelui Consiliului Concurentei cu privire la dovezile pe care le poate furniza un operator economic autoritatii contractante in vederea demonstrarii credibilitatii potrivit prevederilor art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile.

Legislatia intreprinderilor

Redam intocmai Ordonanta nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei, in vigoare de la 09.08.2014. In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.16 din.. Legea 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011! 2019 12-16: HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (abrogat)! 2019 07-26: Legea 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii! 2019.

Piata materialelor de constructii, in atentia Consiliului Concurentei - 14.07.2021 Lucrari pentru viteza mai mare pe calea ferata - 14.07.2021 Peste 31 mil euro, pentru lucrari rutiere intr-un municipiu - 14.07.202 Baza legislativa: Legea 24/2000 , actualizata. · În vederea intrării lor în vigoare, legile şi celelalte acte normative adoptate de Parlament, hotărârile şi ordonanţele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele Mai mul LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public. EMITENT: PARLAMENTUL. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAP. I. Dispozitii generale. ART. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu OUG 76 din 30.06.2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. OUG 76/2010 a fost publicată în MOF, partea I, nr. 453 din 02.07.2010 AK-24 | 13 februarie 2019. Transportatorii acuza Guvernul ca refuza sa actualizeze Legea taximetriei (nr. 38, actualizata in 2017), in sensul eliminarii concurentei neloiale practicate de platformele de tip Uber. La solicitarea expresa a reprezentantilor Primariei Capitalei, organizatorii protestului au fost de acord sa limiteze durata.

Codul administrativ este consolidat prin O.U.G. nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative (M.Of. nr. 117 din 3 februarie 2021); D.C.C. nr. 112/2021 (M.Of. nr. 353 din 7 aprilie 2021); Legea nr. 155/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. In drept se invoca dispozitiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, art. 18 din Legea nr. 554/2004, art. 205 si urm. C.pr.civ. art. 453 C.pr.civ. Analizand recursul declarat, prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate, precum si prin aplicarea art. 488 si urm. Noul Cod de procedura civila, Curtea a respins recursul

Modificarile privind Legea concurentei - Manager

Legea nr.117/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 355 din 22 mai 2015 Legea 85/2006 forma actualizata la luna iunie 2013 a suferit urmatoarele modificari: OUG 86 din 8 noiembrie 2006; DECIZIA 1.137 din 4 decembrie 2007; OUG 173 din 19 noiembrie 2008; Legea 277 din 7 iulie 2009; Legea 25 din 2 martie 2010; Legea 169 din 14 iulie 2010; Legea 177 din 28 septembrie 2010; Legea 76 din 24 mai 2012 851 articole despre punte craciun & revelion 2019 in Legislatiamuncii.ro Consiliul Concurentei vrea acces in baza de date electronica a companiilor pentru inspectii. Contractul de confidentialitate Ghidul concediilor legale din Romania Concedierea pentru necorespundere profesionala Legea pensiilor actualizata 2021 Contractul individual. Legea nr. 101/2016. LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Raport curent - Prelungire durata contract incheiat cu SDMN in S1 2019 cf. art. 82 Legea 24 din 2017 - 6 septembrie 2019; Raport curent - Recurs in dosarul cu Consiliul Concurentei - 5 septembrie 2019; Raport curent - Contract incheiat cu SDTN in S2 2019 cf. art. 82 Legea 24 din 2017 - 29 august 2019 Lucrarea Probele in procesul civil, sustinuta ca teza de doctorat, reprezinta o cercetare monografica la zi si de amploare a unei institutii centrale a procesului in cadrul unei analize interdisciplinare din perspectiva dreptului civil, dreptului comercial, dreptului familiei si dreptului procesual civil Fiscalitatea.ro » Legislatia fiscala actualizata 2020 » Un nou proiect MFP aduce mai multa transparenta in acordarea ajutoarelor de stat. Se modifica si Legea Concurentei Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii RG 4052 din 15.04.2014, va comunicam faptul ca in prezent autoritatea romana de concurenta nu are in derulare vreo investigatie in sensul art. 33 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata (denumita in continuare Legea concurentei), privind un posibil comportament anticoncurential al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Legea Concurentei (Legea 21/1996) - modificari - legali

Legea concurentei (nr. 21/1996) interzice orice intelegeri exprese sau tacite intre agentii economici ori asociatiile de agenti economici, care au ca obiect sau au ca efect denaturarea concurentei. Sursa: Consiliul Concurentei Legea investitiilor, pe masa guvernului. De. Norel Moise. -. 03:00, 31 octombrie 2006. Criteriile de eligibilitate pentru investitorii care vor putea beneficia de ajutoare de stat potrivit Legii investitiilor vor fi modificate si vor fi incluse in normele de aplicare, nu in textul actului normativ, asa cum era prevazut initial, a declarat. HOTARARE nr. 394 din 2 iunie 2016 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale (actualizata pana la data de 5 decembrie 2016*) EMITENT GUVERNU Va rog sa imi comunicati imediat numarul de inregistrare al prezentei solicitari, conform art. 20, alin. (5) din HG 123/2002 actualizata prin HG 478/2016. Informatiile din SEAP pentru procedura Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2 - A2: sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750) cu anunt de participare. firma. O firma va putea fi infiintata exclusiv online. Ministerul Justitiei a lansat un proiect de lege in dezbatere publica - 24.11.2020 Controale la firme privind telemunca si programul - 12.11.2020 Legea concurentei neloiale va fi modificata in favoarea firmelor mici: Sunt situatii in care exista un dezechilibru al puterii de negociere intre.

LEGEA 544 din 12 octombrie 2001 (actualizata), privind liberul acces la informatiile de interes public. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2001. Forma actualizata valabila la data de : 16 martie 201 Prezenta forma actualizata este valabila de la 19 aprilie 2013 pana in prezent In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 303 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor d mentionat, avizat in prealabil de catre Consiliul Concurentei prin Avizele: nr.14755/28.12.2017, nr.15962/09.01.2019 §i nr.6460/09.06.2020;-prevederile art.17- (1) lit.c) §i prevederile art.18.- (1) lit.d) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transportpersoane in unitafile administrativ teritoriale, actualizata În conformitate cu prevederile art. 491 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificärile si completärile ulterioare; Pentru anul 2020, rata inflatiei este de 3,8 0/0; In temeiul art. 136, art. 129 alin.4 lit. a, alin.7 lit f' dinOUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adopta prezentul HOTkRARZ: Art. 1

Urmarirea Procesului Legislati

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii in vigoare : 22 decembrie 2001 Forma actualizata valabila la data de : 13 mai 201 Descriere - Noul Cod de procedura fiscala si Normele metodologice de aplicare. Cod 687. Actualizat la 31.01.2019. Despre lucrare. Normele metodologice de aplicare a Codului de procedura fiscala constau in Ordine ale Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale altor autoritati cu abilitati in domeniu ce au ca atributii elaborarea de acte normative pentru. 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra Neamt pana la data de 26 februarie 2002, cu modificarile si completarile aduse de RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAP. 1 Dispozitii generale ART.

Legea Concurentei (L 21/1996) - cautiunea platita conform

hh) Legea nr. 51/2006 (**republicata**) serviciilor comunitare de utilitAti publice; ii) H.G. nr. 855/2008 (*actualizata*) pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului- cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile d Parlamentul Romaniei Lege nr. 52/2003 din 21/01/2003 Versiune actualizata la data de 27/09/2012 privind transparenta deciziona..

Legea nr. 220/2008 din 27/10/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Versiune actualizata la data de 29/06/2015 Legea nr. 220/2008; Ord 60 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a pietei de CV; Informare cota de achizitie Certificate Verzi 201 Legea societăților comerciale actualizată, cu modificările și completările ulterioare, necesară pentru seminarul la Drept comercial, anul IV lege nr. 31 din 1 Nota - In conformitate cu dispozitiile art. 6^1 din Legea nr. 248/20.07.2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru scopurile prezentei legi,cartea de identitate valabila constituie document de calatorie pe baza caruia cetatenii romani pot calatori in statele. HOTARARE nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (actualizata pana la data de 5 decembrie 2016*) EMITENT GUVERNU

Art. 1. (1) Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice. Legea nr.117/2015: aprobarea OG nr.12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei; Concedierea colectiva - ghid practic; Contract de munca incetat prin acordul partilor: primesti sau nu indemnizatie de soma

Consiliul Concurentei condus de Bogdan Chiritoiu (foto) si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice au elaborat un document, Opinie comuna, care clarifica modalitatile prin care o companie, care a fost sanctionata pentru participarea la o intelegere de tip cartel, vizand trucarea de licitatii, poate fi reabilitata daca se afla in situatia de a fi exclusa de.. Legea asistentei sociale _1_. Tita Ionela. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 905, din 20 decembrie 2011. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 actualizata. privind liberul acces la informatiile de interes public Emitent: Parlamentul Publicata in: Monitorul Oficial Nr. din 23 octombrie 2001. Text in vigoare incepand cu data de 16 octombrie 2006